Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Samråd om ändring av laga kraftvunnen väg- och järnvägsplan 11 september–8 oktober 2023

I samband med arbetet med att ta fram vår bygghandling har vi sett vi att det uppkommit behov av att förändra delar av den laga kraftvunna väg- och järnvägsplanen.

Det innebär att vi behöver upprätta en ny väg- och järnvägsplan som endast innehåller de ändringar som blivit nödvändiga.

Utifrån det tidigare samrådet om ändringarna, som hölls 19 december 2022–17 januari 2023, har vi tagit fram en samrådshandling med planförslag och går ut på samråd 11 september–8 oktober 2023 för de ändringar som är aktuella.

Samråd är en möjlighet att påverka ett väg- och järnvägsprojekt. Under arbetet samråder vi med Länsstyrelsen, berörda kommuner, övriga berörda myndigheter samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Syftet med samråd är att samla in synpunkter från alla som har kunskap om området och åsikter om den planerade utbyggnaden. Boende, myndigheter och andra berörda får tycka till och ges möjlighet att få svar på eventuella frågor.

I nuläget bedöms ändringarna inte påverka varken tidplan eller budget för projektet.

Under fredagen den 8 september publiceras den nya handlingen på vår webbplats, se rubriken ”Samrådshandling, ändring av väg- och järnvägsplan september 2023” under rubriken ”Aktuella handlingar” via länken nedan. Måndagen den 11 september startar samrådet, som pågår till och med 8 oktober 2023. Synpunkter kan skickas med post till Trafikverkets ärendemottagning eller via mejl till, vi ser dock helst att du lämnar dina synpunkter via vårt digitala synpunktsformulär.

Läs mer på sidan Bohusbanan – vi bygger dubbelspår och pendeltågsstation vid Brunnsbo.