Logga in
Logga in

Lilla Edet

Nu är samrådet i Lilla Edet klart och härnäst väntar en samrådsredogörelse som kommer att publiceras här på webbsidan. Det står också klart att Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss.

Samrådet är avslutat

Platsen för den nya slussen i Lilla Edet är spikad och nästa kliv mot byggstart var ett andra samråd som avslutades 2 juni. Samrådet handlade om de konsekvenser slussbygget får för människa och natur.

Syftet med samråd är att människor ska kunna få information, ställa frågor och lämna synpunkter på omfattning, utformning och miljöeffekter som ett byggprojekt – i det här fallet slussbygget – kan medföra. Såväl allmänheten som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med kunskap innan en process går vidare med ansökan om miljötillstånd.

Kartan här nedanför visar på ett förenklat sätt vad som ingick i samrådet.

De mörkgrå och ljusgröna partierna i kartan visar slussprojektets omfattning. I huvudsak är det åtgärder som finns inom de mörkgrå partierna som vi efter det här samrådet kommer att ansöka om tillstånd för.

Här kan du ta del av det material som visades vid öppet hus i kulturhuset Eden den 14 och 15 maj.

Presentation samrådet i Lilla Edet (pdf 2,4 MB)

Det fullständiga samrådsunderlaget hittar du på länken här nedanför.

Till dokumentsidan där samrådsunderlaget finns

Lilla Edet först ut i Sverige med triangelsluss

En triangelsluss är en innovativ och ovanlig lösning som har goda effekter för både miljö och säkerhet. Lilla Edet, som har Sveriges äldsta sluss, kommer också att få Sveriges första triangelsluss.

Läs mer om triangelslussen, se visionsbilder och titta på en film här.

Ingen skredsäkring i förväg

När det gäller de tänkta skredsäkringsinsatserna har vi gjort nya undersökningar av slussområdet som visar att det är mer effektivt att genomföra skredsäkringen samtidigt som vi börjar bygga slussen. Med andra ord kommer inga skredsäkringsarbeten att utföras i förväg.

Diskussion om fotbollsplanen pågår

Vad gäller fotbollsplanen Strömsvallen, som under byggtid måste flyttas för att göra plats för den nya slussanläggningen, är det fortfarande inte helt klart var den kan komma att anläggas. Trafikverket och fotbollsklubbarna har tät kontakt för att hitta en lösning som blir bra för alla parter – klubbarna, närboende och kommunen.

Har du en fråga om projektet?