Logga in
Logga in

Lilla Edet

Efter markundersökningar och byggbarhetsanalyser är nu en mer exakt plats för slussleden bestämd.

I de hus som lösts in i samband med slussprojektet genomför Räddningstjänsten brandsläckningsövningar.

Läs mer om hur det går till här.

I och med att placeringen för slussen är bestämd kan vi nu börja titta på vad den innebär för området runtomkring – var och hur gator, slänter och gång- och cykelvägar ska placeras till exempel. Senare i år kommer det att genomföras ett nytt samråd.

Läs och ladda ner dokument

Frågor och svar

Väster om dagens sluss, på Ström-sidan, finns gott om utrymme för arbetsytor och tillgängligheten till området är bra. Vi behöver inte bygga någon ny bro då den befintliga kan behållas och därmed säkras tillgängligheten för gående och cyklister. På Inlandsön finns idag en fornlämning under marken i form av en gammal sluss och denna kan bevaras.

Har du en fråga om projektet?