Logga in
Logga in

Trollhättan

Nu kan du ta del av synpunkterna som kom in under Trollhättans samråd i samrådsredogörelsen. Utredningen om befintlig sträckning publiceras inom de närmaste veckorna.

Nu är samrådsredogörelsen färdig, här kan du läsa en nyhet om det.

Samrådsredogörelsen i sin helhet finns på vår dokumentsida som du når via länken här nedanför.

Läs och ladda ner dokument

Den tvådelade utredningen om att bygga i befintlig sträckning är snart klar och kommer att publiceras inom de närmaste veckorna.

Frågor och svar

Trafikverket och Sjöfartsverket har studerat vad som behöver göras i Trollhätte kanal för att upprätthålla Vänersjöfarten i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Den gjordes 2013. Studien fokuserade inte på var den nya slussleden skulle placeras utan hade till syfte att bestämma om nya slussar skulle byggas i Trollhätte kanal eller om Vänersjöfarten skulle läggas ner.

Beslutet blev att Vänersjöfarten ska vara kvar. Eftersom tidigare undersökningar visat att den gamla slussleden inte går att rusta upp beslutades det därmed att nya slussar byggas.

I samband med åtgärdsvalsstudien gjordes en utredning kring ett tänkbart sträckningsalternativ genom Skoftebyn. Det alternativet måste emellertid värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras med andra tänkbara sträckningar enligt den lagstiftning vi har – miljöbalken slår fast att alla lokaliseringsalternativ ska konsekvensbeskrivas innan vi går in i tillstånds- och byggprocesser.

Flera sträckningar från början

I lokaliseringsutredningen utreddes för- och nackdelar med alla tänkbara alternativ. Vi tittade brett för att hitta den sträckning som blir bäst utifrån en mängd parametrar: påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet och nautiska delar. I tidiga skeden tittade vi på flera möjliga sträckningar mellan Olidan och Nyckelberget. Under arbetets gång valdes vissa bort. Bland annat när simuleringar visat att det inte går att köra fartyg i en viss sträckning.

Kvar blev två möjliga sträckningar – norra och södra alternativet. Sträckningen i Skoftebyn – södra alternativet – är annorlunda mot vad som tidigare presenterats. Detta då vi nu befinner oss i ett annat skede i planeringen där vi har mer kunskap och en bättre förståelse för de förutsättningar som råder för varje alternativ.

Vi vet exempelvis mer om bergets egenskaper och att dess kvalitet är sämre än vad man tidigare bedömt. Berget är påverkat av sprängningar från tidigare arbeten och vi har större kunskap om de bergtippar som finns i området där man dumpat massor från äldre slussbyggen. Närheten till befintlig slussanläggning och dess skick påverkar området och sträckningen för den nya slussen. Simuleringar i fartygssimulatorn visar att det behövs betydligt mer plats för att framföra fartygen i den sträckningen. Sammantaget bedöms därför behovet av mark vara större än vid tidigare studier vilket i sin tur innebär att fler fastigheter påverkas.

Har du en fråga om projektet?