Logga in
Logga in

Trollhättan

I Trollhättan blir det ett nytt samråd om lokaliseringen av slussarna med start i september.

Placeringen av slussarna i Trollhättan är inte bestämd och mellan den 11 september och den 15 oktober väntar ett nytt samråd för att komma fram till det. Vid samrådet kommer vi att förorda ett alternativ.

Läs och ladda ner dokument

Trafikverket och Sjöfartsverket har studerat vad som behöver göras i Trollhätte kanal för att upprätthålla Vänersjöfarten i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Den gjordes 2013. Studien fokuserade inte på var den nya slussleden skulle placeras utan hade till syfte att bestämma om nya slussar skulle byggas i Trollhätte kanal eller om Vänersjöfarten skulle läggas ner.

Beslutet blev att Vänersjöfarten ska vara kvar. Eftersom tidigare undersökningar visat att den gamla slussleden inte går att rusta upp beslutades det därmed att nya slussar ska byggas.

I samband med åtgärdsvalsstudien gjordes en utredning kring ett tänkbart sträckningsalternativ genom Skoftebyn. Det alternativet måste emellertid värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras med andra tänkbara sträckningar enligt den lagstiftning vi har – miljöbalken slår fast att alla lokaliseringsalternativ ska konsekvensbeskrivas innan vi går in i tillstånds- och byggprocesser.

Flera sträckningar från början

I lokaliseringsutredningen utreddes för- och nackdelar med alla tänkbara alternativ. Vi tittade brett för att hitta den sträckning som blir bäst utifrån en mängd parametrar: påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet och nautiska delar. I tidiga skeden tittade vi på flera möjliga sträckningar mellan Olidan och Nyckelberget. Under arbetets gång valdes vissa bort. Bland annat när simuleringar visat att det inte går att köra fartyg i en viss sträckning.

Kvar blev två möjliga sträckningar – norra och södra alternativet. Sträckningen i Skoftebyn – södra alternativet – är annorlunda mot vad som tidigare presenterats. Detta då vi nu befinner oss i ett annat skede i planeringen där vi har mer kunskap och en bättre förståelse för de förutsättningar som råder för varje alternativ.

Vi vet exempelvis mer om bergets egenskaper och att dess kvalitet är sämre än vad man tidigare bedömt. Berget är påverkat av sprängningar från tidigare arbeten och vi har större kunskap om de bergtippar som finns i området där man dumpat massor från äldre slussbyggen. Närheten till befintlig slussanläggning och dess skick påverkar området och sträckningen för den nya slussen. Simuleringar i fartygssimulatorn visar att det behövs betydligt mer plats för att framföra fartygen i den sträckningen. Sammantaget bedöms därför behovet av mark vara större än vid tidigare studier vilket i sin tur innebär att fler fastigheter påverkas.

Har du en fråga om projektet?

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Stein Kleiven
Kommunikatör
Annakarin Thelin