Logga in
Logga in

Marknadsdialog om bergtransporter i Trollhättan

Nu kan du anmäla dig till marknadsdialog om transport och mottagning av bergmaterial från slussområdet. Dialogerna sker under april månad.

Nu bjuder vi in till marknadsdialog om transport och mottagning av bergmaterial som är en del av de arbeten som ska utföras i Trollhättan i projekt Slussar i Trollhätte kanal.

Projektet omfattar slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg och är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Projektet ingår i Nationell plan och bedömd totalkostnad är 6,1 miljarder kronor.

Enligt föreslagen sträckning, alternativ Nord, för slussleden i Trollhättan ska cirka 900 000 tfm3 berg losshållas och schaktas bort varav cirka 100 000 tfm3 ska återanvändas (fall A). Berget måste schaktas bort på en mycket kort tid för att säkerställa att den totala byggtiden för arbetena hålls. Vi utmanar marknaden att det kan ske på mindre än två år. Arbetena ska starta under 2028–2029.

För att klara detta behöver vi klargöra vilka förutsättningar som krävs. Vi vill därför ha dialog med marknaden för att stämma av ett antal frågeställningar:

  • Hantering av bergsöverskott från av Trafikverket tillhandahållet upplag
  • Hantering av bergsöverskott i egen verksamhet
  • Transport via Göta älv
  • Tidsaspekten
  • Affärsupplägg

Observera att:

  • Angivna volymer kan komma att ändras
  • Det råder stora osäkerheter i tider kopplat till tillståndsprocessen

Anmäl dig här

Dialogen sker genom separata möten på Lilla Marieholmsgatan 7–9, Göteborg, med de leverantörer som önskar delta.

Datum och tillgängliga tider: