Logga in
Logga in

Vänersborg

Det östra alternativet är valt och härnäst väntar fältundersökningar av området.

Senare i vår börjar vi genomföra fältundersökningar inför slussbygget i Vänersborg. Vi tittar på bland annat jordlager, berg, arkeologi och kulturmiljöer i området där slussen planerar att byggas, det vill säga öster om dagens sluss, på Restad-sidan.

Här finns en nyhet om vårens undersökningar.

Boende som blir direkt berörda av undersökningarna kommer att kontaktas av oss.

Läs och ladda ner dokument

Frågor och svar

I alternativet öster om nuvarande sluss, på Restad-sidan, behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras. Det blir lättare för fartyg att ta sig fram här jämfört med det västra alternativet och de temporära vägarna till det allmänna vägnätet blir korta vilket underlättar för de transporter till och från bygget som måste ske på väg.

Det exakta läget för slussleden är inte bestämt. Mer utförliga undersökningar och utredningar kommer nu att tas fram som visar hur stort bygget kommer att bli och vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Vår ambition är att så få fastigheter som möjligt ska beröras.

I Vänersborg bedömer vi för det östra alternativet att inte någon fastighet behöver lösas in.

När den framtida lokaliseringen är beslutad kommer vi att ta kontakt och ha en dialog med dem som blir direkt berörda av projektet.

Har du en fråga om projektet?