Logga in
Logga in

Vänersborg

En ny typ av sluss gör att vi nu undersöker den västra sidan i Vänersborg.

Med start i februari kommer vi under våren att genomföra markprover på den västra sidan om slussen i Brinkebergskulle. Provtagningen är en del i det arbete vi har inlett kring att undersöka om vi kan bygga en trekantssluss på den västra sidan eftersom en sådan skulle orsaka ett mindre intrång i mark och natur än en rektangulär sluss på den östra sidan.

Klicka här för att läsa mer om den nya typen av sluss och om markundersökningarna.

Har du en fråga om projektet?