Logga in
Logga in

Vänersborg

Det östra alternativet är valt och det pågår undersökningar av området inför slussbygget.

Var på Restad-sidan blir det bäst att bygga den nya slussleden? Nu undersöker vi natur, kultur, mark och vatten parallellt med utformning och tekniska lösningar för att ta reda på det. Bland annat tar vi markprover på den gamla gravplatsen.

Läs och ladda ner dokument

Frågor och svar

I alternativet öster om nuvarande sluss, på Restad-sidan, behöver inga privatägda tomter lösas in och fornlämningen Bommens sluss och den äldre kanalen kan bevaras. Det blir lättare för fartyg att ta sig fram här jämfört med det västra alternativet och de temporära vägarna till det allmänna vägnätet blir korta vilket underlättar för de transporter till och från bygget som måste ske på väg.

Det exakta läget för slussleden är inte bestämt. Mer utförliga undersökningar och utredningar kommer nu att tas fram som visar hur stort bygget kommer att bli och vilken mark och vilka fastigheter som berörs. Vår ambition är att så få fastigheter som möjligt ska beröras.

I Vänersborg bedömer vi för det östra alternativet att inte någon fastighet behöver lösas in.

När den framtida lokaliseringen är beslutad kommer vi att ta kontakt och ha en dialog med dem som blir direkt berörda av projektet.

Har du en fråga om projektet?

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Stein Kleiven
Kommunikatör
Annakarin Thelin