Logga in
Logga in
Visionsbilden visar triangelslussen i Lilla Edet. Just nu undersöker vi om det går att bygga en liknande sluss även i Vänersborg.

Slussar i Trollhätte kanal Möjligheterna till en triangelsluss undersöks i Vänersborg

I Vänersborg går arbetet med att undersöka den västra sidan vidare. Bland annat tittar vi på hur fartygen smidigt skulle kunna ta sig fram i en ny farled och triangelsluss väster om dagens sluss.

I Lilla Edet står det nu klart att den nya slussen som ska byggas där blir en så kallad triangelsluss.

Du kan läsa mer om den ovanliga slusslösningen här.

I Vänersborg undersöker och diskuterar vi tillsammans med kommunen vilken sida som är lämpligast för den nya slussen. Förhoppningsvis kan en triangelsluss bli verklighet här också men än är det några bitar kvar som ska falla på plats.

Just nu genomförs fler så kallade farledssimuleringar i det västra alternativet. Erfarna lotsar har kört fartyg i datasimulerade miljöer genom den tänkta sträckningen i väst för att se så att allt fungerar ur ett nautiskt perspektiv. Nu kompletteras de simuleringarna med avancerade beräkningar i 3D-miljö som ska visa hur vattnet och båtarna beter sig vid in- och utpassage i en triangelsluss i just Brinkebergskulle. Simuleringarna förväntas bli klara någon gång före sommaren.

Det pågår också fortsatta undersökningar av marken för att ta reda på hur markförhållandena ser ut där den nya slussen i så fall skulle byggas.

Våra kulturmiljöspecialister och arkitekter tittar också på hur området omkring den nya slussen skulle kunna se ut och utformas för att knyta an till Brinkebergskulles kulturmiljö, historik och speciella atmosfär.

Dialogen med Vänersborgs kommun pågår och beslut om var slussen kommer att byggas i Vänersborg väntas kunna fattas till hösten.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetat i Vänersborg vad gäller vilken sida slussen ska byggas på.