Logga in
Logga in

Västlänken Information: Vissa erbjudanden om tillfällig vistelse återkallas

Vi har skickat ut fel information och felaktigt erbjudit vissa boende i närheten av projekt Haga Västlänken tillfällig vistelse. Erbjudandet som nu återkallas har koden E04-B034-001.

Erbjudandet skulle ha gällt från och med 12 augusti 2022 till och med 7 september 2022. Utskicket har av misstag gått ut till fel adresser och vi måste tyvärr meddela att vi därför behöver återkalla det berörda erbjudandet som har koden E04-B034-001.

Vi beklagar att vi har gjort fel och att vissa boende därför har mottagit fel information.

Mer information om det berörda arbetet

Arbetet innebär att vi kommer att borra vid det norra kanalområdet. Mellan den 12 augusti 2022 och den 7 september 2022 kommer vi i perioder överskrida riktvärdena för buller med 1 decibel. De fastigheter som påverkas är universitetets fastigheter vid Pedagogen. Din fastighet kommer alltså inte att beröras av att vi överstiger riktvärdena för buller.

Vårt arbete pågår som vanligt helgfri vardag kl. 07:00–19:00. Bullernivån kontrolleras på plats med kontinuerlig bullermätning.