Logga in
Logga in

RD-pålar ska bära Västlänken vid Kanaltorget

Vid Kanaltorget ska vi installera RD-pålar som ska bära Västlänkens huvudtunnel. Arbetet kommer att generera luftburet buller och stomljud, som periodvis kommer att överskrida riktvärdena för buller.

Vid Kanaltorget bygger deletapp Kvarnberget Västlänkens huvudtunnel. För att tunneln inte ska sjunka ner behöver den stöttas upp underifrån med så kallade RD-pålar.

RD-pålning utförs genom att ett stålrör borras en och en halv meter ner i berget. Därefter pumpar vi ut materialet inuti, så som jord eller lera och gjuter stålröret med betong. Totalt ska 16 stycken pålar installeras.

Arbetet med installationen inleds i mitten av december och beräknas ta tre till fyra veckor. Arbetena som kan överskrida riktvärdet för buller kommer att genomföras under helgfri måndag till fredag mellan kl. 7-19. Vi kommer att arbeta i mellandagarna, alltså den 27 till 30 december, liksom den 2 till 5 januari. Ljuden kommer inte att vara konstanta över dagen, utan förändras över tid, beroende på vilken typ av arbete som utförs.

Det pågår fler bullrande arbeten omkring Kanaltorget, som även fortsätter under våren. För att få en överblick över alla våra bullrande arbeten kan du läsa mer på vår störningssida:  Störningar under byggtiden - www.trafikverket.se