Logga in
Logga in

Västlänken Milstolpe i Almedal

En milstolpe har nu nåtts när de första permanenta delarna av den södra infarten av Västlänken i Almedal är gjutna. De blir en del av bottenplattan av betongtunneln där tågen kommer att gå söder och norr ut.

Samtidigt som armering och gjutning pågår fortsättninger sprängningarna av berg, pålning för att förstärka marken och grävande av jord och lera för att bygga schaktet för hela betongtunneln som kommer upp ur marken i ett betongtråg där Västlänken ansluter till Västkustbanan och Kust till kust-banan. Arbetena med att spränga och påla beräknas vara klara i slutet av sommaren.

Vi lägger fortlöpande upp information om störningar på Västlänkens störningssida. Där hittar du aktuell information.