Logga in
Logga in

Västlänken Störande arbeten i Västra entrén och Fågelsången i början av augusti

Nu drar störande arbeten igång vid Västra entrén och Fågelsången i Rehnströmsparken . I Fågelsången börjar borrning och sprängning av en plan yta uppe på berget i början av augusti.

Inom kort kommer störande arbeten starta när arbetet med Västra entrén fortsätter med pålning för byggande av en stödkonstruktion och borrning av att ventilationsschakt i Fågelsången. Ni som berörs mest kommer att erbjudas tillfällig vistelse där våra beräkningar visar att vi riskerar överskrida riktvärdena i ett separat utskick.

Arbetena med Fågelsången börjar i augusti med att spränga en plan yta uppe på berget. Det innebär både borrning och sprängning. I augusti kommer också förberedande arbeten igång med ledningsarbeten mot Artisten och arbeten kring Västra entrén.

Pålningen vid västra entrén startar i början av september och ungefär samtidigt borrning av själva ventilationsschaktet i Fågelsången. Arbetena genererar luftburet buller och stomljud och beräknas vara klara i december. 

Vi lägger fortlöpande upp information om störningar på Västlänkens störningssida. Där hittar du aktuell information.