Logga in
Logga in

Västlänken Tunnelarbeten i Jakobsdal och Skår

Tunnelarbetena norr över under Jakobsdal och Skår fortsätter. Just nu är det är många sprängningar inom ett mindre område i servicetunneln som orsaker störningar för de boende i området.

Spårtunneln har kommit lite längre norr över än service- och räddningstunneln. Arbetena med båda tunnlarna har gått långsammare än beräknat. Just nu sprängs delar av servicetunneln ut på två fronter som ligger nära varandra vilket gör att vi har stora störningar för de boende både över och bredvid tunneldriften vid Jakobsdalsgatan, Pipblåsaregatan och Laboratoriegatan.

Vi försöker i möjligaste mån att spränga mindre salvor där det går och att spränga så tidigt som möjligt på kvällen. Vi mäter kontiunerligt vid olika punkter och för de som störs mest erbjuder vi tillfällig vistelse. Om du upplever att huset påverkas av våra sprängningar så kan du skicka in en skadeanmälan om detta.

Läs mer om hur du anmäler en skada.