Logga in
Logga in

Västlänkens arbeten under Otterhällan

Under våren 2023 återvänder vi till området under Otterhällan för att utföra tidigare planerade arbeten där vi bland annat ska vidga den befintliga servicetunneln till Götatunneln och bygga en underjordisk bro.

Uppdatering 27 juni: Artikeln har uppdaterats med information om bullrande arbeten som inleds vecka 29.

Uppdatering 16 augusti: Artikeln har uppdaterats med informaion om bullrande arbeten som inleds vecka 30. 

Kring månadsskiftet april/maj startar vi upp arbetet med att vidga den befintliga servicetunneln till Götatunneln. För att kunna göra det kommer vi att använda en kombination av borrning och spräckning av berget. Vecka 30 inleder vi arbetet med att vidga servicetunneln, där vi utgår från tunnelmynningen och arbetar inåt. Under juli och augusti finns det därför risk för ett ökat luftburet buller vid tunnelmynningen som kan påverka ljudnivån i närområdet. 

– För att arbetsmiljön ska bli bra under våra fortsatta arbeten med Västlänken behöver vi skapa ett bättre luftflöde i tunnlarna, berättar David Hersvik, produktionsledare. Genom att vi vidgar den befintliga servicetunneln både på bredden och höjden, skapar vi också bättre möjligheter att underhålla och utföra servicearbeten i Götatunneln, fortsätter David.

Cirka 20 meter ned i berget korsar Västlänkens spårtunnel och servicetunneln varandra och vid den passagen ska vi under även 2023 bygga en underjordisk bro. Bron grundläggs på stålkärnepålar som vi borrar ned i berget. På dessa gjuter vi en betongplatta som ska avlasta tyngden från Götatunnelns servicetunnel.

Vad är gjort mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund

Området kring Otterhällan är en knutpunkt för Västlänkens arbeten mellan Stora Hamn-
kanalen och Rosenlund. Här har det pågått arbeten parallellt med varandra sedan våren 2019. Hösten 2021 kunde vi avsluta tunneldrivningen under Residenset och samtidigt har arbetet med att spränga fram Västlänkens huvudtunnel sakta men säkert rört sig söderut mot Rosenlund. När arbetet avstannade, i och med hävningen av kontraktet med AGN Haga 24 januari, hade vi passerat det första av Götatunnelns två tunnelrör. 

Hur kan ni märka av våra arbeten i området?

Här kan du läsa mer om planerade arbeten i ditt närområde och vilka störningar de kan ge upphov till. Här kan du också anmäla skada, anmäla störningar. Du kan också anmäla dig för att få förvarning om sprängning.