Logga in
Logga in

Västlänken Veidekke utför skyddsarbeten i Västlänkens etapp Haga

Veidekke har fått uppdraget att utföra skyddsarbeten i Västlänkens etapp Haga. Syftet är att upprätthålla och kunna lämna över en säker och väl underhållen arbetsplats till kommande entreprenader

Den 24 januari valde Trafikverket att häva kontraktet med AGN Haga. Sedan dess har viktiga arbeten, som bland annat handlar om att säkerställa säkerheten för tredje man, förhindra intrång på våra olika arbetsplatser men också skydda det som redan är byggt, utförts under ledning av Trafikverket. Nu har Veidekke övertagit stafettpinnen och kommer under en begränsad tid att utföra skyddsarbeten.

Utöver att skydda, bevara och underhålla våra arbetsplatsområden, behöver vi också färdigställa vissa arbetsmoment som inte kan lämnas ogjorda och som AGN Haga inte hann avsluta, berättar Lars Björklund, projektledare Haga. Till exempel ska vi utföra de arbeten som krävs för att öppna Rosenlundskanalen igen till den 1 april.

Veidekke kommer därför att utföra vissa arbeten inom Västlänkens etapp Haga. En del av de planerade arbetena kan du läsa om här. Men skyddsarbetet innebär också att upprätthålla vattenreningssystem, ledningsarbeten, grundförstärkningsarbeten, trafikomläggningar och förstärkningsarbeten i berg. Förstärkningsarbetet i berg kan komma att innebära att vi behöver utföra enstaka sprängningsarbeten.

Arbetet med upphandling av nya entreprenörer har redan startat upp och vår plan är att skicka ut de första förfrågningsunderlagen till marknaden efter sommaren, berättar Lars. Troligen kommer vi att dela upp entreprenaden i flera delar, vilket ger möjlighet för fler entreprenörer att lämna anbud. Vår bedömning är att vi kan återuppta byggnationen av etapp Haga med inom drygt ett år, säger Lars.

Projekt Haga är en viktig del av hela Västlänken, och en försening av projekt Haga påverkar öppningen av hela Västlänken. Hur stor effekt det får är för tidigt att spekulera kring, en bättre bedömning av sluttid och slutkostnad kan vi göra om cirka 3-6 månader