Logga in
Logga in

Göteborgs historia på 245 meter

Längs med allén i Haga hittar du "A Gate to the World" en 245 meter lång målning som skildrar Göteborgs historia. Muralmålningen tar avstamp i sandarnakulturen och sträcker sig fram till vårt eget 2000-tal. 

Konstverket är utfört av Institut For Urban Kunst och Västlänkens bidrag till firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. Det är troligtvis Skandinaviens längsta muralmålning och sträcker sig 245 meter på vårt plank längs Nya Allén vid Haga. 

I väntan på att projektet står klart använder vi planken som en mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck. Totalt avgränsas arbetsplatserna för Västlänken med flera kilometer plank på flera olika platser i centrala Göteborg. Besök gärna vår Planksida för mer information och kanske inspiration.