Logga in
Logga in

Västlänken mellan station Haga och Landala torg

I och med hävningen av kontraktet med AGN Haga avstannade våra arbeten i Haga strax efter årsskiftet. I slutet av maj 2023 återupptar vi arbetet med Västlänken mellan station Haga och Landala torg.

Kring månadsskiftet maj/juni återvänder vi till området kring Haga kyrkogata och Vasagatan för att fortsätta spränga ut den service- och räddningstunnel som löper parallellt med stationsutrymmet. Det återstår cirka 200 meter och enligt tidplan kommer arbetet att ta upp till sex månader.

För att arbetsmiljön ska bli bra under våra fortsatta arbeten med Västlänken behöver vi skapa fler utrymningsvägar. Genom att fortsätta arbetet med service- och räddningstunneln får vi också möjlighet att fortsätta våra undersökningar av berget. Vi kommer till exempel att göra sonderingar inifrån tunneln för att få mer information om bergtäckningen, säger David Hersvik, produktionsledare Haga.

Mot Landala torg

Under skyddsentreprenaden fortsätter vi också drivningen av Västlänkens tunnlar mot Landala torg. I och med hävningen har vi nu kvar cirka 70 meter av servicetunneln och 200 meter i spårtunneln innan vi når entreprenadgränsen under Landala torg. Under året prioriterar vi arbetet med servicetunneln mot station Haga och tunneldrivningen mot Landala torg kommer därför att röra sig försiktigt framåt.

Servicetunnel Linné

För att skydda anläggningen mot inläckage av grundvatten kommer vi även att utföra kompletterande injekteringsarbeten, där vi tätar berget i delar av servicetunnel Linné. När vi tätar berget behöver vi borra och arbetet kan därför komma att orsaka ett visst stomljud i omgivningen.

Efterinjekteringen påbörjas i vecka 22 och kommer att ta upp till tre månader att slutföra, berättar David.

Vi behöver också slutföra vissa förstärkningsarbeten längs med servicetunneln, där vi bland annat ska förstärka berget med sprutbetong. Sprutbetong är en betong med tillsatser som gör att den kan sprutas på berget med hjälp av tryckluft.

Hur kan ni märka av våra arbeten i området?

Här kan du läsa mer om våra planerade arbeten i ditt närområde och vilka störningar de kan ge upphov till. Här kan du också anmäla en skada eller störning och anmäla dig för att få en förvarning om sprängning.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa