Logga in
Logga in

Västlänken mellan station Haga och Landala

I och med hävningen av kontraktet med AGN Haga avstannade våra arbeten i Haga strax efter årsskiftet. I slutet av maj 2023 återupptar vi arbetet med Västlänken mellan station Haga och Landala torg.

Uppdatering 5 juli: Artikeln har uppdaterats med information om att den planerade tunneldrivningen under Haga kyrkoplan är pausad. 

I maj gick vi ut med information om att tunneldrivningen av den servicetunnel som löper längs medstationsutrymmet under Haga kyrkoplan skulle återupptas kring månadsskiftet maj/juni. Den fortsatta tunneldrivningen är dock pausad och i dagsläget är det oklart när vi kan återuppta vårabergarbeten i området.

I och med hävningen av kontraktet med AGN Haga inleddes en intensiv utredningsfas. Under våren och sommaren har vi studerat all tidigare projektering, tittat på flera olika alternativ, och ser att det nuvarande läget för servicetunneln inte är det bästa möjliga i förhållande till det fläktrum som ska byggas i stationsutrymmet. Vi beslutade därför att pausa den planerade drivningen av servicetunneln för att kunna gå vidare med en ny projektering, berättar Joakim Karlsson, delprojektledare Haga.

Mot Landala torg

Under året prioriterar vi arbetet med servicetunneln mot station Haga, men har även planerar för viss drivning av Västlänkens tunnlar mot Landala torg. I och med hävningen har vi cirka 70 meter av servicetunneln och 200 meter i spårtunneln kvar innan vi når entreprenadgränsen mot Korsvägen. 

Servicetunnel Linné

För att skydda anläggningen mot inläckage av grundvatten kommer vi även att utföra kompletterande injekteringsarbeten, där vi tätar berget i delar av servicetunnel Linné. När vi tätar berget behöver vi borra och arbetet kan därför komma att orsaka ett visst stomljud i omgivningen.

Efterinjekteringen påbörjas i vecka 22 och kommer att ta upp till tre månader att slutföra, berättar David.

Vi behöver också slutföra vissa förstärkningsarbeten längs med servicetunneln, där vi bland annat ska förstärka berget med sprutbetong. Sprutbetong är en betong med tillsatser som gör att den kan sprutas på berget med hjälp av tryckluft.

Hur kan ni märka av våra arbeten i området?

Här kan du läsa mer om våra planerade arbeten i ditt närområde och vilka störningar de kan ge upphov till. Här kan du också anmäla en skada eller störning och anmäla dig för att få en förvarning om sprängning.