Logga in
Logga in
Illustration: TMWR för Kanozi Arkitekter

”Tryggt och välkomnande” – arkitekten om Västlänkens station Centralen

Just nu pågår bygget av Västlänkens underjordiska station Centralen, som blir en ny port in till Göteborg. För arkitekten Niclas Nydewall är det viktigt att stationen känns trygg och tillgänglig.

– Vi strävar efter att skapa en miljö som både besökare och göteborgare känner sig välkomna i och vill återvända till. Det är viktigt att det är enkelt att navigera och att platsen känns intuitiv och genomtänkt, förklarar Niclas Nydewall, uppdragsansvarig arkitekt på Kanozi Arkitekter, arkitektbyrån som ansvarar för utformningen av det underjordiska stationsutrymmet, liksom den västra uppgången.

Den nya station Centralen kommer ligga strax norr om Göteborgs befintliga centralstation och ansluter till den via Nils Ericson terminalen. Stationen kommer att ha fyra nya järnvägsspår och två perronger.

Robusta klassiska material

Resenärer som anländer tills stationen möts av ett stationsrum med en central högre del, där ljusgrå skiffer täcker väggar och pelare. I mitten av stationen ökar takhöjden ytterligare. Här löper ljusa betongbalkar i taket. Mellan dessa installeras glasbetong som släpper in ljus och skapar kontakt med det nya stationshuset ovanför. 

– Det öppna, ljusa mittstråket ger en god överblick av stationen och ett tydligt stråk för rörelse, samtidigt som det i båda ändar leder till de övriga entrépunkterna i stationen, berättar Niclas.

Längs ytterspåren är takhöjden lägre, med lite mörkare och varmare kulörer, vilket ska skapa en lugnare känsla. Här utgörs taket över plattformarna av mässingsfärgade perforerade plåtar och väggarna utanför spåren är beklädda med vertikal glaserad keramik med variation i kulör, glans och textur.

Golvet på stationen kommer bestå av grön granit, med ledstråk och varningsytor i ljus natursten. Mässingsdetaljer pryder möten över hörn och mot golv. Materialen är noga utvalda för att främja en känsla av trygghet och tillgänglighet. 

– Det är robusta, gedigna material som är slittåliga och åldras fint över tid. Genom att välja klassiska material som traditionellt förknippas med tågstationer, skapar vi även en koppling till den befintliga Centralstationen, säger Niclas. 

Höga säkerhetskrav

Att rita och bygga ett stationsrum innebär många andra krav än vid traditionell byggnadsarkitektur. Tillgänglighet och säkerhet är särskilt viktigt på en plats där det är många människor i rörelse på en begränsad yta, i direkt anslutning till tågtrafik. 

– Det ska vara lätt att orientera sig, med väl synliggjorda hissar och rulltrappor. Detta åstadkommer vi genom att skapa fria, öppna ytor med god överblickbarhet mellan stationens olika delar, och genom att etablera stråk för rörelse och zoner för vila, berättar Niclas. 

Fakta om station Centralen

Station Centralen ska öppnas som en tillfällig säckstation år 2026. Västlänken projekteras och byggs av Trafikverket, men Göteborgs stad ansvarar för att ta fram detaljplaner för såväl själva järnvägstunneln, stationerna som dess omgivningar.

Samarbetet för byggandet av Station Centralen innefattar även Västtrafik, NCC och Jernhusen. Jernhusen ansvarar för att bygga den nya stationsbyggnaden vid mittuppgången. NCC och Jernhusen ansvarar tillsammans för att utveckla Park Central, där station Centralens östra uppgång kommer att komma upp. Byggnaderna vid den västra uppgången projekteras och byggs av Trafikverket. 

Mer information om station Centralen