Logga in
Logga in

Implenia Sverige AB tilldelas det tredje kontraktet för Västlänkens deletapp Haga

Den 19 juni tilldelades Implenia Sverige AB kontraktet för Västlänkens deletapp Haga, specifikt entreprenaden för delprojekt Vasastaden i centrala Göteborg. Kontraktet undertecknades den 3 juli 2024.

Den 19 juni tilldelades Implenia Sverige AB kontraktet för Västlänkens deletapp Haga, specifikt entreprenaden för delprojekt Vasastaden i centrala Göteborg. Kontraktet undertecknades den 3 juli 2024. 

– Nu är vi glada att kunna tilldela den tredje av de fem entreprenaderna för deletapp Haga. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och ett planenligt genomförande, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

Om Implenia Sverige AB

Implenia Sverige AB har ungefär 450 anställda och lång erfarenhet av att jobba med komplexa infrastrukturprojekt i Sverige. De erbjuder tjänster inom betongbygge, broar, tunnlar och bergrum, vägbyggen och grundläggning.

Kort om entreprenaden

Den tredje av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga är delprojekt Vasastaden. Delprojekt Vasastaden ansluter i norr mot delprojekt Rosenlund och i söder mot deletapp Korsvägen. I denna del går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. Mellan spårtunnel och räddnings- och servicetunnel anläggs räddningsslussar. På sträckan finns också två ventilationsschakt, vid Föreningsgatan och Fogelbergsparken samt en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. 

Varför delas deletapp Haga upp i flera entreprenader?
I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2024 fortsätta med upphandlingarna av entreprenader i deletapp Haga. Trafikverket valde att gå från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Genom etapp Haga går Västlänken både i berg och jord/lera. Genom att dela upp och renodla sträckan, ser vi en möjlighet att bli mer intressanta på marknaden. 

Mer information om deletapp Haga