Logga in
Logga in

Nu startar järnvägsinstallationerna i Västlänkstunneln

I veckan skrev Trafikverket kontrakt med konsortiet Infranord AB och TSO S.A.S, som kommer installera järnvägsanläggningen i tunneln, så kallade BEST-arbeten. Arbetena startar omgående.

– Det är en stor milstolpe för Västlänken och vi är jätteglada att vi nu har skrivit kontakt. Detta markerar ett viktigt steg framåt i vårt projekt och vi är redo att starta igång arbetena tillsammans med infranord och TSO, säger Sara Högström, projektledare för BEST inom Västlänken, Trafikverket.

Entreprenaden ska genomföras mellan 2024 och 2026. Det som ingår i uppdraget är att utföra järnvägsinstallationer i Centralen och Kvarnberget samt att bygga klart järnvägsanläggningen i Almedal. Entreprenaden består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och telekommunikation.

– Vi kommer bland annat koppla in Göteborgs central som en säckstation vilket medför att vi kan tillföra viktig kapacitet till tågsystemet när nya station Centralen öppnar för trafik 2026, säger Sara Högström.

Arbetena kommer starta omgående med start i Centralenområdet.

– Det har varit en lång resa och det är tack vare alla engagerade medarbetare som gör att vi nu har en entreprenör på plats och kan starta upp arbetet, avslutar Sara Högström.

Om Infranord

Infranord AB är ett helägt svenskt statligt aktiebolag med cirka 1 900 anställda och har sitt huvudkontor i Solna kommun. Bolaget är en komplett leverantör inom järnvägsentreprenad som erbjuder hållbara helhetslösningar till infrastrukturägare i framförallt Sverige och Norge.

Om TSO

TSO S.A.S är ett franskt järnvägsföretag med lång erfarenhet av järnvägsbyggnation. TSO har sitt huvudkontor i Chelles, som ligger strax utanför Paris, med över 4000 anställda.​

Bakgrund

I november förra året tilldelades konsortiet Infranord tillsammans med TSO att bygga järnvägsanläggningen i Centralen, Kvarnberget och Almedal. Tilldelningen överprövades men Förvaltningsrätten dömde till Trafikverkets fördel och avslog ansökan om överprövning. I slutet av december överklagades Förvaltningsrättens dom till nästa instans Kammarrätten. Kammarrätten beslutade att ta upp fallet till prövning. Den 29 maj kom beskedet att även Kammarrätten avslår överklagandet och den 11 juni tecknades kontrakt mellan parterna.

 

Mer information om upphandlingen av järnvägsentreprenaden