Logga in
Logga in

Veidekke Entreprenad AB tilldelas ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga

Den 14 maj tilldelades Veidekke ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Den del det handlar om är entreprenaden för området Otterhällan i centrala Göteborg. Nu väntar först en avtalsspärr på tio dagar.

– Vi har varit djupt engagerade i upphandlingsprocessen. Det är roligt att nu tilldela den andra av de fem entreprenaderna som krävs för att slutföra etappen Haga. Det är en betydande milstolpe och vi ser fram emot ett framgångsrikt färdigställande av projektet, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

Om Entreprenören

Idag är Veidekke Skandinaviens fjärde största entreprenör, med huvudkontor i Oslo och omkring 6 300 anställda i Skandinavien. Veidekke bygger såväl vägar, flygplatser, tunnlar, broar som hus.

Kort om entreprenaden

Den andra av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga är Otterhällan. Delprojekt Otterhällan består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och delprojekt Stora Hamnkanalen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 500 meter mellan Rosenlundsplatsen och Hamnkanalen och består av en dubbelspårstunnel och två servicetunnlar i berg. Genom delprojektet kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum samt anlägga två betongbroar.

Varför delas deletapp Haga upp i flera entreprenader?

I Västlänkens deletapp Haga kommer vi under 2024 fortsätta med upphandlingarna av entreprenader i deletapp Haga. Trafikverket valde att gå från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Genom etapp Haga går Västlänken både i berg och jord/lera. När vi delar upp och renodlar sträckan, ser vi en möjlighet att bli mer intressanta på marknaden.

Mer information om deletapp Haga