Logga in
Logga in
Ledningsomläggningarna sker inom det rödmarkerade området.

Ledningsomläggning vid Kajskjul 8

Med start vecka 17 kommer vi att utföra ledningsomläggningar i höjd med Kajskjul 8, i Västlänkens deletapp Kvarnberget.

Ledningarna har tidigare flyttats för att möjliggöra byggnationen av Västlänken och ska nu läggas tillbaka i ett nytt permanent läge.

För att lägga om ledningarna behöver vi först skära upp befintlig asfalt och schakta ut fyllnadsmassor. När ledningarna lagts på plats ska vi återfylla samt lägga ny asfalt. Då arbetet kommer ha en stor påverkan på trafiken behöver det utföras både dag- och nattetid. Vissa moment behöver även utföras under helgtid.

Arbetet kommer att pågå periodvis under april och maj. De arbeten som beräknas överskrida riktvärdena för buller kommer om möjligt att utföras under dagtid, men det kommer även bli aktuellt med bullrande nattarbeten vid enstaka tillfällen. Uppdaterad information om när nattarbeten kommer att ske hittar du på sidan Störningar under byggtiden.