Logga in
Logga in

Västra Götaland Västra Stambanan, Göteborg–Skövde, punktinsatser

Trafikverket gör en serie punktinsatser på Västra stambanan för att öka banans kapacitet, särskilt under högtrafik. Ett antal projekt pågår nu i olika faser.

Vad?

Punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan, sträckan Göteborg–Skövde.

Varför?

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nådd. Banan behöver öka både kapacitet och kvalitet.

Nuläge

Färdigställda etapper framgår av tidslinjen nedan. Pågående etapper har egna projektsidor.

Om projektet

Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Dessutom är sträckan Göteborg–Skövde ett viktigt pendelstråk för Västra Götaland.

Den omfattande trafiken på Västra stambanan medför under högtrafik, morgon och eftermiddag, alltför ofta driftstörningar med förseningar som följd. Framför allt gäller detta sträckorna närmast Göteborg där det finns omfattande lokaltågtrafik. Återverkningarna uppstår dock längs hela linjen till Stockholm.

Störningarna drabbar alla typer av tåg såväl regiontåg som snabbtåg, godståg och lokaltåg. Samtidigt ökar efterfrågan på en mer tillgänglig och tillförlitlig tågtrafik.

Punktinsatser för effektivare tågtrafik

Fler tåg ska kunna gå under högtrafikperioderna och därmed skapa attraktiva pendlingsmöjligheter, bidra till bättre miljö och regionutveckling. Trafikverket gör därför en serie punktinsatser på sträckan Göteborg–Skövde. Det är insatser som kommer att ge högre effektivitet och bättre driftsäkerhet. Sammanlagt rör det sig om ett tiotal åtgärder som antingen riktar in sig på godstrafik eller på persontrafik.

I ett större perspektiv

Läs mer om Västra stambanan på Trafikverkets sida om Sveriges järnvägsnät.

Tidslinje

Pågående etapper har egna projektsidor, se respektive tidplan där.

1 Förbigångsspår Algutsgården – i trafik sedan december 2015 dec 2015–dec 2015

2 Förbigångsspår Stenkullen – i trafik sedan december 2016 dec 2016–dec 2016

3 Vändspår Alingsås – i trafik sedan sommaren 2018 aug 2018–aug 2018

4 Förbigångsspår Falköping – i trafik sedan oktober 2020 okt 2020–okt 2020

Kontakt

Hans-Martin Junggren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 15 75