Logga in
Logga in

Örebro Dunsjö–Jakobshyttan

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 5 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Just nu bygger vi Mariedammstunneln, en 260 meter lång tunnel söder om Mariedamm, vid Skeppsjön.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Här gör vi:

 • 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
 • 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
 • 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
 • bygger om vägkorsningen vid väg 599/602
 • river en plankorsning i norra Mariedamm
 • 2 km serviceväg
 • bygger om 3 km befintlig banvall till serviceväg
 • bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Du kan läsa mer i den fastställda järnvägsplanen under Dokument.
Entreprenör för järnvägsbygget är Infrakraft Sverige AB.

Byggskede

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. I arbetet ingår:

 • 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
 • 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
 • 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
 • 2 km serviceväg
 • att bygga om 3 km befintlig banvall till serviceväg
 • att bygga om vägkorsningen vid väg 599/602
 • att riva en plankorsning i norra Mariedamm
 • bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Nyheter

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget i text och bild i byggdagboken!

Filmer Dunsjö-Jakobshyttan

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår Dunsjö-Jakobshyttan.

Kontakt

Hans Eriksson

Telefon: +46 10-123 86 42