Logga in
Logga in

Örebro Dunsjö–Jakobshyttan

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi har byggt 5 kilometer dubbelspår. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Vi bygger dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Dubbelspårsutbyggnaden är indelad i sex olika etapper och Dunsjö-Jakobshyttan är den fjärde som blir klar.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Det nya dubbelspåret är färdigbyggt och togs i bruk av tågtrafiken i augusti 2023. Projektets hemsida kommer att tas bort den 15 maj 2024.

Om projektet

Den här delsträckan är färdigbyggd sedan en tid tillbaka och informationen på den här sidan kommer att tas bort. Du kan hitta all information om Dubbelspår Hallsberg-Degerön på projektets övergripande hemsida.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Det här har vi gjort:

 • 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
 • 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
 • 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
 • byggt om vägkorsningen vid väg 599/602
 • rivit en plankorsning i norra Mariedamm
 • 2 km serviceväg
 • byggt om 3 km befintlig banvall till serviceväg
 • bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Du kan läsa mer i den fastställda järnvägsplanen under Dokument.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Nyheter

Tidsplan

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. I arbetet ingår:

 • 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
 • 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
 • 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
 • 2 km serviceväg
 • att bygga om 3 km befintlig banvall till serviceväg
 • att bygga om vägkorsningen vid väg 599/602
 • att riva en plankorsning i norra Mariedamm
 • bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget längs Dunsjö-Jakobshyttan i text och bild! I Byggdagboken kan du se hur järnvägsbygget gick till.

Augusti 2023

Under sommaren har vi haft avstängt för trafik i fem veckor och därmed kunnat slutföra stora delar av projektet. Den 14 augusti 2023 gick det första tåget på det nya dubbelspåret.

 • Bild 1: Vi flyttade en växel i den norra delen av projektet.
 • Bild 2: Vi har under sommaren sopat ner makadamen både på den befintliga sträckan och på den nya sträckan. Tack vare att vi gör det kan tågen köra i över 160 km/h.
 • Bild 3-4: Under sommarens tågstopp rev vi den gamla banan. Sträckan där den gick blir serviceväg framöver, och kan nyttjas av gång- och cykeltrafikanter.
 • Bild 5-6: Arbeten med ihopkoppling av det nya dubbelspåret med det befintliga dubbelspåret i Jakobshyttan.
 • Bild 7-8: Under den sista veckan av trafikavstängningen hade vi förbesiktningar av sträckan. Då kollade vi på bana, el, tele och signal, även kallat BEST inom järnvägen.

Juni 2023

 • Bild 1 -2: Genom tunneln i Mariedamm har vi monterat ut urspårningsräl på båda spåren.
 • Bild 3 - 4: Under väg 599 i Mariedamm har vi bytt ut en vägtrumma mot två större för att få bättre avvattning.
 • Bild 5 - 6: I tunneln pågår installationer, bland annat så har handledare satts upp, utrymningsgångar har färdigställts och nödbelysning har monterats.
 • Bild 7: Makadamen under det nya spåret sopas till rätt nivå.

Maj 2023

 • Bild 1-8: Nu lägger vi ut räls och slipers på det nya dubbelspåret som ska kopplas in under sommaren.

 • Bild 9: Spårriktare som justerar den nya rälsen till rätt läge.

 • Bild 10: Sedimentationsdammen som sprängdes upp under tågstoppet under påsken.

April 2023

 • Bild 1-3: Nu är betongliningen i Mariedammstunneln klar och vi monterar ner den 12 meter långa formen. Materialet som har använts sorteras och återanvänds eller återvinns.
 • Bild 4-7: Under påsken var tågtrafiken på sträckan avstängd för att vi skulle kunna utföra arbeten vid och på spåren. Vi har bland annat sprängt för en sedimentationsdamm, svetsat spår och lagt ut kabelrännor och kanalisation.
 • Bild 8: I mitten av april var SVT, Nerikes Allehanda, Sveriges Radio och Sydnärkenytt på besök i Mariedammstunneln.

Mars 2023

 • Bild 1-6: Betongliningen i Mariedammstunneln börjar bli färdig. Nu har vi börjat med schakt för dräneringsledning samt kanalisationsarbeten och övrig inredning i tunneln.
 • Bild 7 och 8: Vid Runsala naturreservat har vi fördjupat diket för banvallen för att förbättra avvattning.
 • Bild 9: Projektet bidrar till förbättrad infrastruktur och ett mer sammanhängande Europa och har därför tilldelats EU-bidrag.

Februari 2023

 • Bild 1 & 2: Bullerskyddsskärmen i Mariedamm är nu monterad och helt färdigställd inom kort.
 • Bild 3: Väggarna för den södra tunnelmynningen är nu gjutna. Snart ska vi gjuta valvet.
 • Bild 4: Översiktsbild söder om tunneln.
 • Bild 5: Bild inifrån tunneln ut mot söder.

Januari 2023

 • Bild 1: Längs dubbelspåret i Mariedamm bygger vi en bullerskyddsskärm för att minska buller från tågen. Grundfundamenten och stolparna är monterade och vi kommer att sätta upp skärmen inom kort.
 • Bild 2: Här gjuter vi de sista bottensulorna för betongliningen i tunneln.
 • Bild 3: Formställning för södra tunnelportalen som kommer att gjutas i två etapper, väggarna först och sedan valvet.
 • Bild 4: Liningen för tunnel fortskrider. Vecka tre gjuter vi den tionde etappen vilket innebär att vi har kommit halvvägs med liningen.

December 2022

 • Bild 1: Återställningsarbeten vid en plankorsning i Mariedamm.
 • Bild 2: Ombyggnad av väg 602 i Mariedamm samt en ny vägtrumma som är klar.
 • Bild 3: Grundläggning för en bullerskyddskärm i Mariedamm.
 • Bild 4: Norr om Mariedamm är dubbelspåret på plats.
 • Bild 5: Provtagning av betongen som används för gjutning av betonglining i tunneln. Det som provas är betongens konsistens och lufthalt innan den fylls i formen.
 • Bild 6: Vy inifrån tunneln som visar resultatet av gjutning av betonglining. Halva tunneln återstår att gjuta.

November 2022

 • Bild 1: Pågående gjutning av sektion nummer två av betongliningen. Varje sektion som gjuts är 12 meter lång, tar ca 12 timmar att gjuta och innehåller 180 kubikmeter betong.
 • Bild 2: Samma som Bild 1, gjutning av betongliningen.
 • Bild 3: Formställningen för betongliningen. Gjutningen har pågått sedan ett dygn tillbaka och nu ska betongen brinna i några dagar innan formen kan släppas och vi kan se resultatet av gjutningen.
 • Bild 4: Formställningen. Bilden visar de kraftiga stagen i valvet på formställningen som spänns in innan gjutning och hjälper till att hålla emot när gjutningen sker.
 • Bild 5: Vy från översta planet på formställningen och söderut. I bild syns de nätade bergskärningarna som sträcker söderut i bilden.
 • Bild 6: Pågående arbete med att lägga ny asfalt på väg 602 som för tillfället är avstängd.
 • Bild 7: Pågående arbete med att lägga ny asfalt på väg 602 som för tillfället är avstängd.
 • Bild 8: Vi har anlagt en ny vägtrumma under väg 602, på en högre höjd för att ta upp högre vattenflöden och för att behålla flödet i den gamla stentrumman till höger i bild.
 • Bild 9: Nu finns det dubbelspår från plankorsningen i Mariedamm och norrut. Nu återstår att fixera spåret genom att kringfylla slipersen med makadam. 
 • Bild 10: Från plankorsningen inne i Mariedamm och söderut har vi gjort markarbeten och grundlagt nya kontaktledningsstolpar. Sliper och räler återstår.

Oktober 2022

 • Bild 1: Väg 602 som vi håller på att bygga om. Vägen breddas och höjs.
 • Bild 2: Arbete med trumbädd för en av trummorna som vi ska bygga under väg 602.
 • Bild 3: Vi monterar det sista tunnel-membranet i Mariedammstunneln.
 • Bild 4: Armering av väggar och valv pågår i tunneln.
 • Bild 5: Vi monterar det sista tunnel-membranet i Mariedammstunneln.

September 2022

 • Bild 1: Utlagd makadam för det nya dubbelspåret som vi kommer att bygga under sommaren 2023.
 • Bild 2: Utlagd makadam för det nya dubbelspåret som vi kommer att bygga under sommaren 2023.
 • Bild 3: Arbete pågår med att montera det täta membranet i Mariedammstunneln.
 • Bild 4: Gjutning pågår i tunneln.
 • Bild 5: Förstärkning av berg med hjälp av bergbultar.
 • Bild 6: Formvagn vid södra tunnelmynningen.

Augusti 2022

På de södra sträckorna av Hallsberg–Degerön bygger vi den nya järnvägen nära det befintliga spåret. Vissa arbeten kan vi inte genomföra när trafiken är igång. Under sommaren 2022 stängde vi därför av tågtrafiken mellan Hallsberg och Degerön. Alla tåg leddes om till alternativa rutter från 10 juli till och med 14 augusti (vecka 28 till och med 32).

Här bygger vi en 260 meter lång tunnel. Den är färdigsprängd, och under sommarstoppet påbörjade vi den platsgjutna betongliningen, som blir tunnelns väggskikt. Arbetet med tunneln kommer att pågå till februari 2023.

Plankorsningen vid Skirsjövägen i Mariedamm var avstängd under sommarstoppet, och där arbetade vi med förberedelser inför det nya dubbelspåret. Vi rev det befintliga spåret, bytte trummor, schaktade, sprängede, fyllde och byggde ett nytt spår. Arbetena pågick dygnet runt.

 • Bild 1: Bilden visar en spårriktare som justerade det återbyggda spåret i läge.
 • Bild 2: Södra tunnelpåslaget vid Mariedammstunneln. På bilden syns maskinen som kommer köras in i tunneln på räler och kommer att användas för att beklä tunneln invändigt innan betongliningen gjuts.
 • Bild 3: Mariedammsbron.
 • Bild 4: Här står vi under vägbron i Mariedamm vid det nya spåret. Nästa sommar bygger vi dubbelspår här.
 • Bild 5: Första tåget som passerade Mariedamm efter sommarstoppet, söndag 14 augusti cirka klockan 09:40.

Juni 2022

Efter genomslag i Mariedammstunneln arbetar vi nu med att förstärka tunneln genom att gjuta in bergbultar och spruta betong. Under sommaren börjar vi arbeta med den platsgjutna betongliningen i tunneln. Det arbetet kommer att pågå fram till februari 2023. Arbetet med bullerskyddsåtgärder fortgår på fastigheterna i Mariedamm.

 • Bild 1: Schaktning intill det befintliga spåret, vy söderut från bron i Mariedamm.
 • Bild 2: Mariedammstunneln, norra tunnelmynningen. 
 • Bild 3: Vy ut mot Skeppsjön intill det befintliga spåret.
 • Bild 4: Markarbete vid södra tunnelpåslaget.
 • Bild 5: Grävning för kontaktledningsfundament vid plankorsningen i Mariedamm.

Maj 2022

Detta har hänt under april-maj

Vi nådde en milstolpe i projektet i och med genomslaget i Mariedammstunneln. Nu arbetar vi med förstärkning av berget, gjuter in bergbultar och sprutar betong. Därefter kommer vi att påbörja arbetet med den platsgjutna liningen.

Under påskens trafikavstängning utförde vi omfattande arbeten norr om Mariedamm, bland annat zonschakter, schakt och montage av kontaktledningsfundament.  

 • Bild 1: Avvägning av schaktbotten för kontaktledningsfundament.
 • Bild 2: Genomslag i Mariedammstunneln 2022-04-26.
 • Bild 3: Skrotningsarbete efter tunnelgenomslaget i norr. 
 • Bild 4: Montering av kontaktledningsfundament.
 • Bild 5: Kontaktledningsfundament som monterats under påskens trafikavstängning i höjd med Runsala naturreservat. 
 • Bild 6: Ett tåg som passerar förbi byggarbetsplatsen vid Skeppsjön.

Mars 2022

Tunneldrivningen pågår och drygt hälften av tunneln är nu utsprängd. Vi har börjat riva järnvägsspåren i Mariedamm. Vi har också påbörjat de fastighetsnära bullerskyddsåtgärderna. 

 • Bild 1: Borriggen i arbete i tunneln.
 • Bild 2: Inifrån borriggens hytt.
 • Bild 3: Vi river järnvägsspår i Mariedamm. 
 • Bild 4: Schaktning.
 • Bild 5: Sliperkista närmast i bild där ena spåret i Mariedamm är rivet. 

Februari 2022

Efter julledigheterna har arbetena återupptagits med framförallt tunneldrivning. Vi är i dagsläget ca 85 meter in i tunneln. I södra förskärningen är utlastningen klar och vi arbetar med förstärkning av berg likaså vid det norra tunnelpåslaget.

 • Bild 1: Här ser vi en bergarbetare som inspekterar borraggregatet på borriggen. Borraggregatet används för att borra hål för sprängmedel.
 • Bild 2: Den eldrivna borrigen arbetar i tunneln.
 • Bild 3: Bergskrotning och utlastning efter en sprängsalva. Vi spränger tre gånger i veckan, varje salva är ca 5–6 meter lång. 
 • Bild 4: Utanför södra tunnelpåslaget.
 • Bild 5: En bild inifrån tunneln som visar södra mynningen.
 • Bild 6: Norra påslaget, där vi förstärker berget med kransbultning kring den planerade tunnelmynningen.
 • Bild 7: Hjullastare som används i tunneln för utlastning av berg efter sprängning
 • Bild 8: Till höger ser vi spårlinjen för det nya dubbelspåret genom bergskärningen. Den gamla järnvägen kommer att rivas under sommaren 2023, den gamla banvallen kommer då att användas som serviceväg. Till vänster ser vi Skeppsjön.
 • Bild 9: Vy norr ut från norra tunnelpåslaget, vi ser Skeppsjön till höger.

December 2021

Just nu arbetar vi framför allt med att driva tunneln. Det sker enligt cykeln borra–ladda–spränga–lasta ut–förstärka. Vi lastar ut tidigare sprängt berg söder om tunneln. Skrotning och förstärkning av bergslänterna norr och söder om tunnel pågår också.

 

 • Bild 1: Här ser vi borriggen i berget. Just på den här bilden borrar den inte, utan får service. Under veckan planerar vi att skjuta en salva. Fem meter sprängs normalt ut vid varje salva.
 • Bild 2: Här pågår handskrotning av en bergsslänt vid norra förskärningen. 
 • Bild 3: Vyn söderut visar tunnelarbetarnas etablering, den befintliga järnvägen och den nya spårlinjen vid södra delen av Skeppsjön.
 • Bild 4: Här lastar vi ut berg vid norra förskärningen 
 • Bild 5: Så här ser det norra tunnelpåslaget ut i vinterskrud. 

November 2021

 • Bild 1: Här syns det södra tunnelpåslaget där entreprenören som ska driva tunneln har sin etablering. 
 • Bild 2: Nu börjar vi borra för första tunnelsalvan som blir en kort ”pilot”. Tunneln planeras vara färdigsprängd våren 2022.
 • Bild 3: Resultatet av första salvan. Nu kan vi börja spränga för hela tunnelsektionen. 
 • Bild 4: Borriggen står i ett uppvärmt utrymme när den inte är i bruk. 
 • Bild 5: Borriggen har tre bommar. De kan samtidigt borra horisontellt på upp till 13 meters höjd och borra ca 25 meter djupa hål.  
 • Bild 6: Högborren borrar för förstärkningsbultar i förskärningen.
 • Bild 7: Utsikt söderut från toppen av södra tunnelpåslaget. 
 • Bild 8: Här lägger vi ledningar under den nya järnvägen, utanför gamla fotbollsplanen i Mariedamm.
 • Bild 9: Utsikt norrut från norra förskärningen intill Skeppsjön. 

Oktober 2021

 • Bild 1: Bilden är tagen på norra förskärningen, med sjön Skiren i bakgrunden. På bilden ser vi hur de sprängda massorna krossas och sedan lastas ut med dumprar från den blivande förskärningen. Längre bort skymtar projektets bodetablering där Trafikverket har sitt platskontor tillsammans med entreprenören Infrakraft.
 • Bild 2: Här kan vi se det södra tunnelpåslaget, där tunneln ska sprängas. Den kommer att bli 260 meter lång. De rosa markeringarna på den ca 25 meter höga bergsväggen är markeringar för förstärkningsbult, som borras in och gjuts fast i berget för att göra det stabilare. Vi planerar att starta tunnelbygget under oktober.
 • Bild 3: Bilden är tagen söderut, i höjd med naturreservatet i Runsala, som på bilden är på höger sida av spåret. Entreprenören har börjat ta bort vegetationen inför det kommande dubbelspåret och den serviceväg som kommer att löpa längs järnvägen.

Drönarfilm innan dubbelspårsutbyggnaden

Drönarfilm från sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan innan vi byggde dubbelspårig järnväg där.

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår Dunsjö-Jakobshyttan.

Projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön