Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Beslut om vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen

I slutet av 2020 skickade Trafikverket in en ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Den 28 april 2022 kom beslutet om att vi får tillstånd för vattenverksamhet och därmed kan bygga Tripphultstunneln.

Platsen där vi planerar att bygga Tripphultstunneln ligger på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla, och är en del av dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen mellan Hallsberg och Degerön.

Vi behöver tillstånd för vattenverksamhet för att kunna bygga Tripphultstunneln, inklusive Hallsbergsvägen och dammar i Perstorp. Mark- och miljödomstolen meddelade sitt beslut i april, och ger Trafikverket tillstånd för vattenverksamhet.

Domen från Mark- och miljödomstolen innebär att Trafikverket har tillstånd att sänka grundvattennivån till vissa nivåer som vi föreslagit. Den säger även att en viss mängd inläckage av grundvatten i tunneln är tillåtet. Vattnet som läcker in i tunneln leder vi bort via ledningar och dammar ut i vattendrag.