Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Så byggde vi Hallsberg-Degeröns första järnvägstunnel

Att spränga och bygga en tunnel kallas tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel, som sedan upprepas. Här har vi en timelapse-film från när vi byggde Mariedammstunneln.

Tunneldrivning

I filmen spränger vi oss igenom norra delen av Mariedammstunneln. Både inne i och utanför tunneln ser vi några av de moment som gjordes inför genomslaget i tunneln, till exempel borrning, laddning, sprängning och utlastning.

Att spränga och bygga en tunnel kallas tunneldrivning. Tunneln drivs framåt i cykler med sju moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten driver vi tunneln framåt, ungefär 15-20 meter per vecka.