Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön EU-stöd beviljat till Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön

Ytterligare två delsträckor inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön har fått beviljat ekonomiskt stöd från EU. Stödet delas ut från fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF).

Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön

Det är två av de södra delsträckorna inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön som har beviljats ekonomiskt stöd från EU den här gången. Längs Dunsjö-Jakobshyttan bygger vi 5 kilometer dubbelspår, en 260 meter lång järnvägstunnel och ett antal servicevägar. Längs sträckan Jakobshyttan-Degerön bygger vi 13 kilometer dubbelspår och 9 broar.

EU medfinansierar projekten

Båda projekten uppfyllde de krav som fanns i den aktuella utlysningen, och i konkurrens med ett stort antal ansökningar från andra länder bedömdes de som lämpliga för medfinansiering från CEF. Totalt var det 35 infrastrukturprojekt inom EU som tilldelades 616 miljoner euro. Projekten Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan-Degerön tilldelades cirka 28 miljoner euro.

Projekten är redan igång

Projekten är påbörjade sedan tidigare och i samband med att vi sökte EU-stödet riktades ansökan mot utvalda delar – inte projekten som helhet. På så sätt kan den här formen av EU-stöd sökas för projekt även om de inte startar eller avslutas exakt inom utlysningens tidsramar. Det ökar flexibiliteten och gör fler projekt sökbara.

1 Jakobshyttan Byggstart 2012– Klart 2014

2 Stenkumla–Dunsjö Byggstart 2014–Klart 2018

3 Dubbelspår genom Hallsberg Byggstart 2016–Klart 2022

4 Dunsjö–Jakobshyttan Byggstart 2021–Klart 2023

5 Jakobshyttan–Degerön Byggstart 2021–Klart 2024

6 Hallsberg–Stenkumla Preliminär byggstart i slutet av 2023–Klart 2031

Dubbelspår Hallsberg-Degerön har fått EU-finansiering tidigare

De projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön som fått medfinansiering från EU sedan tidigare är Stenkumla-Dunsjö och Hallsberg-Stenkumla.