Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Förberedande arbeten mellan Hallsberg och Stenkumla

I framtiden kommer området väster om väg 50 mellan Hallsberg, Östansjö och Stenkumla att se helt annorlunda ut. Nu förbereder vi för att bygga den sista sträckan av ny dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Stenkumla.

Orange markering visar var vi ska bygga den nya dubbelspåriga järnvägen mellan Hallsberg och Stenkumla.

Bullerskyddsåtgärder

Under våren och sommaren genomför vi fasadåtgärder och bygger fastighetsnära bullerskyddsskärmar. Den upphandlade entreprenör som kommer att arbeta med fasadåtgärderna är Entreprenadprojekt Täby AB. Upphandling av entreprenör för fastighetsnära bullerskyddsskärmar pågår.

Kraftledningsflyttar

Projektering pågår inför flytt av Trafikverkets och Ellevios ledningar i Tälle. Arbetet startade i början av 2023 och vi beräknar vara klara till årsskiftet 2023/2024. Vi genomför ledningsflytten för att kunna bygga ny dubbelspårig järnväg i planerat läge.

Vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö

Vi bygger om Hallsbergs kommuns vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö, eftersom de gamla ledningarna ligger där vi ska bygga den nya dubbelspåriga järnvägen. Under augusti 2023 kommer entreprenören Lindesbergs Grus & Maskin AB att påbörja arbetet. När arbetet är igång kommer det att synas från vägarna kring korsningen vid Tälleleden och väg 50, men det kommer inte att påverka vägtrafiken. Arbetena kommer att pågå under cirka 6 månader.

Broar över väg 50 och Bladsjön

Vi kommer nu att påbörja konstruktionsarbetet av bron över Bladsjön och den södra bron över väg 50. Entreprenören som ska utföra byggarbetena är Entry AB. Arbetena på plats kommer att starta upp som tidigast i slutet av 2023.

Kommande entreprenader

Under 2023 kommer bygghandlingar färdigställas för den största entreprenaden som innehåller markarbeten, tunnelbyggnation samt byggande av resterande broar. I det arbetet ingår att dimensionera anläggningen för ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringar.

Övrig information

Medfinansieras av EU