Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Så blir det nya dubbelspåret mellan Hallsberg och Stenkumla

I framtiden kommer området väster om väg 50 mellan Hallsberg, Östansjö och Stenkumla att se helt annorlunda ut. Vi bygger dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, och snart börjar vi bygga den sista delsträckan.

Nytt dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla

Under det kommande året börjar vi bygga dubbelspår i helt ny sträckning mellan Hallsberg och Stenkumla. Det är den sista och mest omfattande sträckan av dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön. Du som bor i närheten och åker bil på väg 50 kommer att märka av våra byggarbeten i flera år framöver. Landskapet kommer att förändras när den nya järnvägen går i en kurva väster om väg 50 mellan Hallsberg, Östansjö och Stenkumla. Vi börjar med att bygga broar, och kommer därefter att bygga en 2,4 kilometer lång tunnel, göra omfattande markarbeten, bygga höga järnvägsbankar och dubbelspår med nya el-, signal-, och telesystem. Vi kommer även att bygga om infarten till Hallsbergs godsbangård för att få plats med upp till 1 kilometer långa tåg.

Karta över vad vi bygger

Här kan du se vad vi ska bygga inom Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla. Kartan bygger på innehåll från järnvägsplanen.

Vi påverkar biltrafiken på väg 50

Vi börjar 2024 med att bygga en ny järnvägsbro över väg 50 strax söder om Åsbro. Därefter ska vi även bygga en ny järnvägsbro över väg 50 vid Tälle. Från 2025 och flera år framåt kommer stora mängder byggtrafik att åka på väg 50 i båda riktningarna mellan Kassmyra och Tälleleden. För att öka trafiksäkerheten bygger vi rondeller i de korsningarna, och vi kommer att sänka hastighetsbegränsningarna på flera sträckor längs väg 50.

Det är en utmaning för oss att kunna genomföra projektet med minimal påverkan på trafiken. Därför vill vi tacka alla trafikanter för förståelse och visad hänsyn, och uppmana er att fortsätta ta det försiktigt i trafiken.

Animerad film

Animerad film

Bullerskydd

När vi bygger vägar och järnvägar tar vi hänsyn till riktvärden och beräknar hur mycket det kommer att bullra om den färdiga vägen eller järnvägen. Vi inventerar i och omkring de hus som hamnar över riktvärdena och bygger sedan bullerskydd där det behövs. I första hand arbetar vi med bullerskydd nära spåren eller vägen, som vallar och skärmar. Där det inte fungerar eller räcker till, tittar vi på skydd på eller vid bostäderna, som att byta fönster eller skydda uteplatser.

I ett järnvägsbygge av den här storleken undersöker vi många fastigheter, och vill hitta så bra lösningar som möjligt. Mycket tid går åt till att prata med fastighetsägare, för att vi ska hitta alternativ som kan förbättra för dem. Samtidigt arbetar vi utifrån bestämmelser som är lika för alla projekt, i hela landet. Vi försöker anpassa oss efter hur husen ser ut. Finns markiser eller persienner ser vi till att det fungerar även efter åtgärderna. Likaså kan vi justera placeringen av en bullerskärm. I några fall installerar fastighetsägaren bullerskydd själv, mot ersättning. Då gäller samma krav som när Trafikverket gör det.

Järnvägsplanen

Här kan du läsa och ladda ner dokument, till exempel samrådsredogörelser och den fastställda järnvägsplanen.

Klart 2031

Vi byggde klart dubbelspåret mellan Dunsjö och Jakobshyttan och öppnade det för tågtrafik i augusti 2023. Nu håller vi på att bygga den sydligaste delsträckan mellan Jakobshyttan och Degerön som blir klar sommaren 2024. Hela dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön beräknas vara klar 2031. Hallsberg-Stenkumla är den sista och mest omfattande delsträckan som vi bygger.

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön