Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Film om Jakobshyttan-Degerön, en viktig del av ett hållbart transportsystem

Vi bygger inte bara dubbelspår, utan gör även kompensationsåtgärder för miljön längs järnvägen. I en film visar vi några exempel på vad vi gör för att anpassa infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön.

I den här filmen visar vi några exempel på vad vi gör för att anpassa infrastrukturen till naturen mellan Jakobshyttan och Degerön.

En del av Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. Dubbelspårsutbyggnaden är indelad i sex etapper, och den sydligaste sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte som vi bygger.

Grodegård - en damm för grodorna i Godegård

Inom projektområdet mellan Jakobshyttan och Degerön finns flera vattenområden där grodor och andra kräldjur lever. För att undvika att störa djuren arbetar vi inte i eller nära vatten under deras lekperiod. I närheten av Godegård bygger vi också en ny damm för grodor och andra kräldjur.

Olika typer av växtarter

Växtarter som till exempel Lupin och Jättebalsamin är så kallade invasiva arter. Vi jobbar försiktigt med jordmassor där den typen av växter finns, för att minska beståndet och undvika spridning när vi gräver och flyttar jordmassorna.

Vi jobbar också aktivt med att bevara skyddsvärda växtarter, som till exempel orkidéer. På så sätt bidrar vi till att bibehålla balans i naturen.

Järnvägens barriäreffekt blir mindre

Vi bygger närmare 20 faunapassager i form av trummor under järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön, för att djuren som lever i naturen ska kunna ta sig förbi dubbelspåren på ett säkert sätt. Det minskar barriäreffekten av järnvägen och gör att djuren kan följa sina naturliga rörelsemönster.

Tillstånd för vattenverksamhet

Vi har tillstånd för att arbeta i och nära vatten med villkor som till exempel att vi inte får förändra vattenflödet eller grumla vattnet. Vi följer godkända kontrollprogram, mäter grundvattnet regelbundet och tar prover på vattnet.

Vi gräver om Godegårdsån

Vi gräver om närmare 500 meter av Godegårdsån i nytt läge för att vi ska bygga dubbelspåren där ån tidigare låg. När vi gräver om ån gör vi det så att den får en ny meandrande fåra. Det gör att ån förblir slingrande på ett så naturligt sätt som möjligt. Vattnet fortsätter flöda genom ån samtidigt som det på sina håll blir lugnare vikar.

Nya gång- och cykelstråk

På de delar av sträckan där vi river det gamla spåret kommer vi att göra om den gamla banvallen till gång- och cykelväg. Tillsammans med nya och befintliga vägar möjliggör detta att man kan cykla hela vägen från Degerön upp till Stenkumla. Det är en sträcka på cirka 36 kilometer.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Övrig information

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön