Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Nu bygger vi dubbelspår mellan Jakobshyttan och Degerön

Vi har arbetat längs sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön i närmare två år, men det är först nu som vi faktiskt kan se det nya dubbelspåret komma på plats.

Stabil grund för järnvägen

Under cirka två års tid har vi röjt skog, byggt broar, sprängt berg, grävt ut och schaktat stora mängder av jord och bergmassor, och byggt anslutande vägar. Allt detta har vi gjort för att skapa förutsättningar och en stabil grund för den nya dubbelspåriga järnvägen.

Nu lägger vi ut rälsen

Nu har vi börjat arbeta med det nya dubbelspåret, och lagt ut slipers och räls på flera ställen längs sträckan. Rälsen kom hit med ett speciellt rälståg under sommaren. Det behövs eftersom rälsen levereras i 420 meter långa bitar. Totalt ska vi bygga cirka 19 500 meter nytt dubbelspår, så det kommer att gå åt cirka 39 000 meter räl och 32 500 slipers.

Jakobshyttan-Degerön blir klart sommaren 2024

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. Dubbelspårsutbyggnaden är uppdelad i sex etapper, och sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte som blir klar.

Vi började bygga längs sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön 2021, och vi kommer att vara klara med dubbelspåret här sommaren 2024. Det som då återstår i hela projektet Dubbelspår Hallsberg-Degerön är sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla. Där räknar vi med att bli klara med dubbelspårsutbyggnaden 2031.

Övrig information

Medfinansieras av EU