Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Vi påverkar trafiken inför att vi ska bygga en järnvägsbro över väg 50

Våra arbeten påverkar trafiken på väg 50 strax söder om Åsbro under vecka 47-49. Vi ska bygga en järnvägsbro över vägen och stänger tillfälligt av körfält för att kunna transportera in byggmaterial i området.

Från vecka 47 och ungefär två veckor framåt påverkar vi trafiken på väg 50 strax söder om Åsbro.

Trafiken leds om

På den västra sidan av väg 50 tar vi ett körfält i anspråk för att komma åt området där vi ska bygga den nya järnvägsbron. Det innebär att biltrafiken leds över till det mötande körfältet och det blir 1+1 körfält förbi arbetsområdet. Omledningen av trafiken i södergående riktning kommer att vara i cirka 2 veckor. Därefter leds trafiken tillbaka i ordinarie körfält 

Hastigheten sänks

Under början av vecka 47 sänker vi den tillåtna hastigheten på väg 50 strax söder om Åsbro till 70 km/h. Även fast trafiken leds tillbaka i ordinarie körfält efter 1-2 veckor kommer hastighetssänkningen till 70 km/h att kvarstå.

Trafikpåverkan även i början av 2024

Under början av 2024 börjar vi bygga en tillfällig förbifart på östra sidan av väg 50, där trafiken kommer att ledas förbi när vi bygger bron över väg 50. Även då kan vi tillfälligt behöva ta ett körfält i anspråk.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Övrig information

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön