Logga in
Logga in

2023 mellan Hallsberg och Degerön

Det har varit ett händelserikt år längs järnvägen. En del av dubbelspåret blev klar i somras, vi började lägga räls längst söderut och vi har börjat bygga på den sista och mest omfattande delsträckan.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Karta över delsträckorna

Dubbelspårsprojektet pågår i olika etapper längs olika delsträckor. Ringarna på kartan symboliserar de olika delsträckorna. Där ringarna är svarta är dubbelspåret klart. De ringar som har en färg är de delsträckor där byggproduktion pågår.

  • Hallsberg-Stenkumla (orange) - beräknas bli klar 2031.
  • Jakobshyttan-Degerön (blå) - blir klar i augusti 2024.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Hallsberg-Stenkumla

Landskapet förändras när vi bygger den nya järnvägen som går i en kurva väster om väg 50 mellan Hallsberg, Östansjö och Stenkumla. Du som bor i närheten och åker bil på väg 50 kommer att märka av våra byggarbeten i flera år framöver.

Det som är gjort hittills och delvis fortfarande pågår på den här delsträckan är framförallt förberedande arbeten för att bana väg för den nya dubbelspåriga järnvägen. Vi har rivit fastigheter, utfört bullerskyddsåtgärder, bygger nya vatten- och avloppsledningar åt Hallsbergs kommun och flyttar kraftledningar.

Nu bygger vi de första broarna som ska bli en del av själva järnvägsanläggningen mellan Hallsberg och Stenkumla - bron över Bladsjön och bron över väg 50 strax söder om Åsbro. Framöver kommer vi att bygga ytterligare ett tiotal broar, en 2,4 kilometer lång tunnel, göra omfattande markarbeten, bygga höga järnvägsbankar och dubbelspår med nya el-, signal-, och telesystem. Vi kommer även att bygga om infarten till Hallsbergs godsbangård för att få plats med upp till 1 kilometer långa tåg.

Dunsjö-Jakobshyttan

Tågen började åka på dubbelspår mellan Dunsjö och Jakobshyttan i augusti 2023, och därmed var den delsträckan klar. Nu arbetar vi bland annat med att återställa marken runtomkring järnvägen mellan Dunsjö och Jakobshyttan. I mars 2024 kommer projektkontoret i Mariedamm att vara borta och den här delen av projektet är då helt avslutad.

Jakobshyttan-Degerön

Mellan Jakobshyttan och Degerön har vi gjutit klart alla broar och vi har börjat lägga själva dubbelspåret. Arbetet går enligt tidplanen och vi blir klara i augusti 2024.

Övrig information

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön