Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Varför tar det sån tid?

Vi har börjat bygga på den sista och mest omfattande delen av Dubbelspår Hallsberg-Degerön. Dubbelspåret beräknas bli klart 2031, och ibland får vi frågor om varför det tar så lång tid att bygga.

Det tar tid att bygga järnväg

Dubbelspårsprojektet mellan Hallsberg och Degerön har pågått i över tio år. Det är indelat i sex delsträckor, och den fjärde blev klar i augusti 2023. Den sydligaste sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön blir klar i augusti 2024, därefter återstår bara dubbelspåret mellan Hallsberg och Stenkumla som beräknas bli klart 2031. Det tar tid att bygga järnväg, och den sista delsträckan bygger vi i helt ny terräng vilket är extra utmanande. Bland annat måste vi förbereda marken för att skapa rätt förhållanden för järnvägen och kraften från de tunga godstågen som ska köra på den.

Kartor över vad vi bygger

Här kan du se kartor över vad vi bygger på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

Ledningsflyttar

I området där vi bygger ny järnväg finns det kraftledningar som vi behöver flytta för att stolparna annars skulle hamna inom väldigt svåråtkomliga områden när den nya järnvägen är klar. Vi flyttar också vatten- och avloppsledningar som går mellan Hallsberg och Östansjö för att de gamla ledningarna ligger där vi ska bygga den nya järnvägen.

Bullerskyddsåtgärder

Vi har gjort beräkningar och mätt vilka närliggande fastigheter som har rätt till bullerskyddsåtgärder för att skydda mot buller från tåg. Det kan till exempel handla om att vi byter ut fönster eller bullerskyddar uteplatser. Trots att bullerskyddsåtgärderna egentligen inte behövs förrän tågen börjar trafikera det färdiga dubbelspåret har vi valt att utföra dem redan i början av projektet. På så sätt skyddar de även mot buller under byggtiden.

Broar och passager

Vi bygger ett flertal större järnvägsbroar mellan Hallsberg och Stenkumla. Det blir bland annat två broar över väg 50, en bro över Bladsjön, tre broar över västra stambanan samt tre broar över Hallsbergsvägen. Byggtiden på broar av de här storlekarna är ungefär två år. Att det tar så lång tid att bygga broar beror bland annat på mer eller mindre komplicerad grundläggning, byggande av formställningar och armering, härdning av betong samt trafikprovisorier.

Vi bygger även ett antal mindre broar längs sträckan. För att minska järnvägens barriäreffekt i naturen bygger vi dessutom passager under järnvägen och skapar naturliga leder för vattnet att korsa under järnvägen. På så sätt kan djuren som lever i naturen följa sina naturliga rörelsemönster.

Markarbeten och bankar

Kraften och vikterna från ett tåg som belastar marken och järnvägen är väldigt stora. Därför är det viktigt att det är rätt och jämn höjd på spåren. Över långa sträckor kan marknivån skilja sig väldigt mycket. Vi kan möta berg och kullar men också sjöar och områden som är lägre. För en järnväg som ska klara att belastas med tung godstrafik som den mellan Hallsberg och Degerön får marken luta 10 promille per 1000 meter. Det innebär att järnvägen får luta maximalt 10 meter för varje kilometer. Därför måste marken noga förberedas för järnvägen, vi jämnar ut marken och bygger bankar där den nya järnvägen ska gå.

Det tar lång tid att bygga de höga järnvägsbankarna vid Tälle. Först behöver vi förstärka marken genom att dränera den. Därefter ska banken fyllas upp med stora mängder massor som ska ligga i ungefär två år. Det är för att järnvägsbanken ska hinna sätta sig och framtida sättningar undvikas när tågtrafiken startar.

Tripphultstunneln

Vi räknar med att det kommer att ta ungefär tre år att bygga Tripphultstunneln. Vi bygger den här tunneln för att den nya järnvägssträckan ska påverka miljön så lite som möjligt. Den är 2,4 km lång och består av två enkelspårstunnlar med tvärtunnlar var femhundrade meter. Tunneln gör att Mogetorps motionscenter med motionsspår samt kringliggande friluftsområde påverkas så lite som möjligt, och att järnvägens barriäreffekt i naturen minskar betydligt.

Bana, el, signal och tele

De järnvägsspecifika arbetena med bana, el, signal och tele kan vi bygga först efter att markarbetena är klara. Innan bankar, järnvägsbroar och tunnel finns på plats kan vi inte bygga rälsen med tillhörande teknikområden, därför blir det något av det sista vi gör inom projektet.

Rivning av befintligt spår

Vi kommer att fortsätta arbeta även när dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön är klart. Då ska vi nämligen riva det gamla spåret mellan Åsbro och Hallsberg, och bygga om större delen av den tidigare spårlinjen till gång- och cykelbana.

Information om projektet

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön