Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Vi leder om norrgående trafik på väg 50 mellan Hallsbergsvägen och Brändåsen den 12–15 april

På grund av oväntade markförhållanden behöver vi använda en annan metod när vi bygger nya vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö. Därför stänger vi av väg 50 i norrgående riktning under en helg.

Vi bygger om Hallsbergs kommuns vatten- och avloppsledningar mellan Hallsberg och Östansjö, eftersom de befintliga ledningarna ligger där vi ska bygga en ny dubbelspårig järnväg.

Ändrade planer på grund av oväntade markförhållanden

Planen var från början att vi skulle borra under väg 50 för att lägga de nya vatten- och avloppsledningarna utan att påverka trafiken. Det har dock visat sig vara mer komplicerat än beräknat, och vi har kommit fram till att vi istället behöver gräva upp vägen för att kunna lägga ut de nya ledningarna. Därför måste vi tyvärr delvis stänga av trafiken på väg 50 under en helg.

Avstängt i norrgående riktning

Vi stänger av väg 50 i norrgående riktning mellan Hallsbergsvägen och Brändåsen från fredag den 12 april klockan 19:00 till måndag den 15 april klockan 05:00. All trafik på väg norrut leds då om via Östansjö ut mot E20 (Trafikplats Vallby). 

Öppet i södergående riktning

Vi håller väg 50 öppen för trafik i södergående riktning, men med sänkt hastighet till 30 km/h vid Tällekorsningen. Där har vi byggt en provisorisk förbiledningsväg för södergående trafik bredvid våra grävarbeten på riksvägen.

Harkranketorpsvägen avstängd

Mellan 8–19 april är infarten till Harkranketorpsvägen från riksväg 50 avstängd. All trafik leds då om via Östansjö.

Banar väg för Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. ​När de nya vatten- och avloppsledningarna blir klara i april är vi ett steg närmare det nya dubbelspåret på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla som är den sista och mest omfattande delen av järnvägsprojektet.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Övrig information

Medfinansieras av EU