Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Vi rätar ut Hallsbergsvägen vid Perstorp samt bygger gång- och cykelväg

Inom några år ska vi bygga två järnvägsbroar över Hallsbergsvägen vid Perstorp. I samband med det bygger vi om vägen i ny sträckning och ökar möjligheterna för gång och cykling i området mellan Hallsberg och Östansjö.

Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Dubbelspår Hallsberg-Degerön är en del av godsstråket genom Bergslagen, och ska öka punktligheten, förbättra trafiksäkerheten och möjliggöra fler tåg och hållbara transporter både inom Sverige och vidare ut i Europa. ​

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Vi ska bygga om Hallsbergsvägen

Just nu arbetar vi med att upphandla det byggföretag som ska arbeta med mark/bro/tunnel-entreprenaden mellan Hallsberg och Stenkumla. Där ingår att bygga två järnvägsbroar över Hallsbergsvägen. När vi bygger de broarna kommer vi att behöva bygga om en del av Hallsbergsvägen så att vägen blir tillräckligt låg för att gå under järnvägsbroarna. Vi passar då även på att räta ut de så kallade Perstorpskurvorna och bygga en gång- och cykelbana utefter vägen.

Vi räknar med att upphandlingen av entreprenör blir klar i slutet av 2024. Därefter vet vi mer om hur entreprenören vill lägga upp sitt arbete och hur tidplanen för de olika byggarbetena ser ut.

Så påverkas trafiken

Vår bedömning i dagsläget är att trafiken på Hallsbergsvägen inte kommer att påverkas särskilt mycket av byggarbetena. Vi bygger om vägen i ny sträckning, vilket innebär att trafiken kommer att kunna köra på den befintliga vägen som vanligt medan vi bygger den nya delen av vägen.

Gång- och cykelväg mellan Östansjö och Hallsberg

I samband med att vi bygger järnvägsbroar och rätar ut Hallsbergsvägen ska vi även bygga en gång- och cykelväg som gör det möjligt att ta sig mellan Östansjö och Hallsberg till fots eller på cykel. En del av gång- och cykelvägen ingår i dubbelspårsprojektets fastställda järnvägsplan, och vi utreder just nu hur vi ska bygga den resterande delen av gång- och cykelvägen in mot Hallsberg. Som planerna ser ut just nu kommer vi att bygga gång- och cykelvägen inom de kommande fem åren.

Kartor över vad vi bygger

Här kan du se kartor över vad vi bygger inom Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla.

Du hittar mer information om vad vi ska bygga i projektets järnvägsplan.

Övrig information

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön