Logga in
Logga in

Tyck till om Olofströms bangård

Nu bjuder vi in till samråd om Olofströms bangård. På vår webbplats finns all information om samrådet och möjlighet för dig att påverka den fortsatta planeringen.

Samrådstid: 6 november-1 december 2023

Vi planerar för ny- och ombyggnation av Olofströms bangård. Åtgärderna är bland annat ett angöringsspår till Olofström övre, en ny godsbangård samt en plattform för resandeutbyte. Ombyggnaden är en del av Sydostlänken, en ny järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana via bland annat Olofström. 

Öppet hus 29 november 2023 - Kom när du har tid!

Vi samråder kring järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för Olofströms bangård. Samtidigt har vi öppet hus för Sydostlänken, där vi är för er och svarar på frågor. Varmt välkomna!

Tid och plats: Onsdagen den 29 november 2023, kl 15.00-20.00 i Olofströms Folkets hus. Besöksadress, Östra Storgatan 24.

Samrådshandlingarna hittar du på samrådssidan på webben

På samrådssidan kan du bland annat ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 1 december 2023. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete, och inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.

Kontakt

Chris Thórisson

Telefon: +46 10-124 16 50