Logga in
Logga in

Olofström

I Olofström saknar vi idag möjligheten till resandeutbyte, här behöver vi anpassa för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik.

Karta

Sydostlänken i karta

Stationsanläggningen i Olofström saknar idag möjlighet till resandeutbyte och behöver anpassas för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik. Vi planerar att nuvarande bangården i Olofström byggs om.

Idag har Olofström två bangårdar;
- nedre vid Olofströms stationshus
- övre norr om stationen vid Volvos övre fabrik.

Vad händer nu?

Vi har nu handlat upp en konsult som arbetar med att ta fram en järnvägsplan för ny bangård i Olofström. Maj 2023 hade vi samråd i tidigt skede. Allmänheten bjöds in till samråd den 11 maj 2023 i Olofströms Folkets hus.

Naturvärdesinventering och geoteknisk undersökning i fält september 2023

Vi kommer att utföra ett flertal fältarbeten, där du som markägare kan beröras och komma i kontakt med oss vid olika tillfällen. Fältarbetena görs för att samla in underlag för planering och utredning.

Fältinventeringarna omfattar bl.a:

  • Syner i fält
  • Naturvärdesinventeringar

Geoteknisk undersökning innebär att Trafikverket samlar in underlag till utredning av alternativ placering av godsbangården. Insamling av underlag för planering och projektering gjordes i fält avseende geoteknik och markmiljö under augusti 2023. 

De planerade arbetena innebär att personal rör sig inom område. Brev till direkt berörda har gått ut.

Karta över området, klicka här.

Så planerar vi att bygga

  • Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård).
  • Det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning.
  • Befintliga spår elektrifieras.
  • Kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.

Tidsplan

Under 2022 påbörjar vi en järnvägsplan för Olofströms bangård. Inför detta arbetet upphandlades en konsult.

2 Upphandling av konsult jan 2022–okt 2022

3 Arbetet med järnvägsplanen startar November 2022

Samrådstid: 1-19 maj 2023.

Vi bjöd in allmänheten för samråd torsdagen den 11 maj 2023, kl 15-19.30, i Olofströms Folkets hus.

Vi kommer att utföra ett flertal fältarbeten, där du som markägare kan beröras och komma i kontakt med oss vid olika tillfällen. Fältarbetena görs för att samla in underlag för planering och utredning. Fältinventeringarna omfattar bl.a:

  • Syner i fält
  • Naturvärdesinventeringar

De planerade arbetena innebär att personal rör sig inom område. Brev till direkt berörda har gått ut.

Karta över området, klicka här.

 

Geoteknisk undersökning innebär att Trafikverket samlar in underlag till utredning av alternativ placering av godsbangården. För att samla in underlag för planering och projektering kommer fältarbete avseende geoteknik och markmiljö att utföras under augusti 2023. De aktuella fältarbetena innebär att personal från anlitad konsultfirma rör sig i utredningsområdet.

Vi planerar att ett inriktiningsbeslut på var godshanteringen ska placeras ska vara klart vid årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50