Logga in
Logga in

Olofström

I Olofström saknar vi idag möjligheten till resandeutbyte, här behöver vi anpassa för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik.

Stationsanläggningen i Olofström saknar idag möjlighet till resandeutbyte och behöver anpassas för att kunna hantera ökad och genomgående tågtrafik. Vi planerar att nuvarande bangården i Olofström byggs om.

Idag har Olofström två bangårdar;
- nedre vid Olofströms stationshus
- övre norr om stationen vid Volvos övre fabrik.

Vad händer nu?

Vi har nu handlat upp en konsult som ska påbörja arbetet med att ta fram en järnvägsplan för ny bangård i Olofström. Vi planerar för samråd för allmänheten 11 maj 2023 i Olofströms Folkets hus. Inbjudan till direkt berörda kommer att skickas ut.

Så planerar vi att bygga

  • Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård).
  • Det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning.
  • Befintliga spår elektrifieras.
  • Kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.

Tidsplan

Under 2022 påbörjar vi en järnvägsplan för Olofströms bangård. Inför detta arbetet upphandlades en konsult.

2 Upphandling av konsult jan 2022–okt 2022

3 Arbetet med järnvägsplanen startar November 2022

Vi planerar för samråd den 11 maj 2023 i Olofströms Folkets hus.

Kontakt

Chris Thórisson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 50