Logga in
Logga in

Mötesspår Blekinge Kustbanan

Vi ska bygga ett mötesspår mellan anslutning ny bana Blekinge kustbana (BKB) och Mörrum.

Den nya mötesstationen möjliggör för en kapacitetsökning och förbättrar kapaciteten på Blekinge kustbana (BKB).  

Vad händer nu?

Upphandling av konsult för framtagning av järnvägsplan under 2024.

Blekinge kustbana

Den valda korridoren Väst (ny järnväg Olofström-Blekinge kustbana) ansluter till Blekinge kustbana, som går från Kristianstad till Karlskrona och utgör en viktig förbindelse mellan Blekinges arbetsmarknadsregion och storstadsregionen i Malmö och Köpenhamn.

Banan är enkelspårig och kurvig, vilket gör att hastigheten begränsas för persontågen. Till största del trafikeras Blekinge kustbana idag av persontågstrafik, men det går även godstrafik på banan. Mellan Kristianstad och Vekerum strax väster om Karlshamn går mellan cirka 50-60 tåg per dygn, varav cirka 10-13 procent är godståg (Trafikverket, 2021). Mellan Vekerum och Karlshamn ökar andelen godståg till cirka 19 procent. Mellan Karlshamn och Karlskrona går cirka 35 tåg per dygn, varav två procent är godståg.

För att öka kapaciteten och tillförlitligheten på järnvägen planeras ett nytt mötesspår på Blekinge kustbanan.

Projekt i närheten

Närliggande projekt på Blekinge kustbana som inte ingår i Sydostlänken, sträckan Kristianstad-Karlskrona. Nytt mötesspår samt hastighetshöjande åtgärder på sträckan. Byggnation planerad till 2026-2027. 

Tidsplan

Upphandling av konsult för framtagning av järnvägsplan under 2024.