Logga in
Logga in
Karlshamns C Foto: Therese Höggårdh

Sydostlänken Trafikverket får förtroende att fortsätta planera för byggstart

4 juli fattade Regeringen beslut om att tre av Trafikverkets byggprojekt får förberedas för byggstart under åren 2027–2029. Södra regionen berörs genom järnvägsutbyggnaden mellan Älmhult, Olofström och Blekinge kustbana.

- Trafikverket har föreslagit förändringar som sänker kostnaderna för Sydostlänken – som nu Regeringen valt att ge oss förtroende att gå vidare med och fattat beslut om, säger Anna Wildt-Persson, Regiondirektör Trafikverket region Södra.

Det var vid ett tidigare beslut om förberedelse för byggstart i januari i år som Regeringen valde att ge Trafikverket i uppdrag att med samhällsekonomiska nyttoperspektivet identifiera och föreslå lämpliga kostnadsreducerande åtgärder för projekt Sydostlänken. För att komma ner i totalkostnad föreslog Trafikverket flera förändringar för utbyggnaden av Sydostlänken som tillsammans förväntas minska kostnaderna med ca 587 miljoner kr. 

– Med Regeringens beslut ser vi nu att vi kan leverera en järnväg som ger kapacitet och funktionalitet för både person- och godstrafiken, även om besparingarna får konsekvenser säger Anna Wildt-Persson. 

Fortsatt arbete med kontroll på kostnader

Regeringen är positiv till Trafikverkets arbete med kostnadseffektiva åtgärder men gör också bedömningen att arbetet med de objekt som får byggstartas eller förberedas för byggstart, även fortsättningsvis måste bedrivas med en hög grad av kostnadskontroll.

– Både kostnadsstyrning och kostnadskontroll är ett prioriterat område i Trafikverkets verksamhet.  I våra investeringsobjekt arbetar vi med att nå uppsatta mål och hitta balansen mellan värde, nytta och kostnader, avslutar Anna Wildt-Persson.

Medfinansiering viktig

Regeringen uppmärksammar också i sitt beslut den lokala och regionala medfinansieringen av Sydostlänken och konstaterar att järnvägssatsningen är högt prioriterat av aktörerna i regionen. 

Trafikverket kan nu gå vidare med planeringen av projektet och tack vare ett skyndsamt beslut kommer det att vara möjligt att byggstarta projektet under perioden 2027–2029, ett år efter den ursprungliga tidplanen.

– Vi har varit förberedda på olika scenarier och därför har vi redan kunnat trycka på knappen och påbörjat upphandling av en konsult som ska fortsätta arbetet med att ta fram järnvägsplanen för nysträckningen Olofström-Blekinge kustbana, säger Chris Thórisson, projektchef Trafikverket.

Regeringens beslut innebär att projektet placerats i en byggstartsgrupp, vilket inte är samma sak som att få ett byggstartsbeslut, för det krävs en lagakraftvunnen järnvägsplan och ett nytt regeringsbeslut.