Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Varberg

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Vi bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg. När hela Västkustbanan är utbyggd ökas godskapacitet och pendlingsmöjligheter.

Trafikverket lämnade över sitt förslag till nationell plan för transportsystemet, 2018-2019, till regeringen den 31 augusti. Varbergstunneln, samt utbyggnad till dubbelspår längs hela Västkustbanan finns med i planen. Nästa steg är att regeringen tittar på förslaget och under våren 2018 fattar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Per Rydberg, projektledare för Varbergstunneln:
– Detta är ju väldigt roligt, nu har vi kommit ett steg närmare byggstart. Men vi ska också ha en lagakraftvunnen järnvägsplan och miljötillstånd på plats innan vi kan sätta spaden i backen.

Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

Hela planen: www.trafikverket.se/nationellplan (Läsgudie: i den omfattande planen finns information specifikt om Varbergstunneln på sid 159-162)

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått länge. Omkring 85 procent är klar. När hela banan fått dubbelspår förbättras både bankapacitet och turtäthet för person- och godståg. Tekniskt förbättras hela banans standard vilket möljiggör höjd hastighet, kortare restider och ökad tillförlitlighet.

Läs informationsblad om projektet Varbergstunneln här!