Logga in
Logga in

Vi är i vägen i Jämtland i sommar

Nu är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar och asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, under sommaren är det också mindre trafik eftersom många är på semester. Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig.  

Några goda tips på vägen

 • Planera resan och ta reda på var och när vägarbeten sker.
 • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
 • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
 • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna. 

Arbeten som påverkar trafiken i länet i sommar

Nedan kan du se några av de mest trafikpåverkande arbeten som vi utför i sommar i länet. Uppgifterna kan komma att ändras. 

 • E14, Stora Helvetet. Åtgärd: undershållsarbete bergslänt. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt. Trafikljus.
 • E14, Tångböle- Tullstation. Åtgärd: beläggning. Fräsning+slitlager. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • E14, Järpen - Bro Staa. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • E14, Bräcke - Pilgrimstad. Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan. OBS - det är osäkert om arbetet utförs 2024 eller 2025.
 • E14, Rannåsen - Krokom. Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: Omledning del av sträckan (omledningsväg ej klart ännu, men max ca 5km längre väg), trafikljus + lots del av sträckan. Vid trafikljus ett körfält avstängt del av sträckan. Nattjobb kl 19-06. OBS - det är osäkert om arbetet utförs 2024 eller 2026.
 • E45 Strömsundsbron. Åtgärd: reparation fogar samt BK4. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt. Trafikljus med nedräkningsklocka.
 • Väg 84, Kuskällbäcken / Linsell. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: avstängd väg. Omledning via 514/315.
 • Väg 87, Selsviken - Lien. Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan. 
 • Väg 344, Edefors - Vsk Borgvattnet, Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • Väg 344, Sikås - Vsk E45. Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • Väg 345, Stamsele - Länsgräns. Åtgärd: beläggning. Trafikpåverkan: trafikljus, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • Väg 568, Bäck mot Aviksjön / Skarpnäset. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: avstängd väg. Omledning via E14.
 • Väg 661, Hällbäcken / Nordhallen. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: förbifart byggs.
 • Väg 744, Vsk 755 - Vsk 745. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.
 • Väg 745, Vsk 744 - Aspåsnäset. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: trafikljus + lots, ett körfält avstängt del av sträckan.