Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Jämtlands län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Beläggningsarbeten

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jämtlands län.
Beläggningsarbeten i Jämtland

Broåtgärder

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Jämtland efter behov.
Broåtgärder i Jämtland

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och vi gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.
Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Våra bygg- och utredningsprojekt i Jämtlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.