Logga in
Logga in

Alléer

Vi tar hand om våra alléer för att bevara dess betydelse för kulturmiljön, landskapsbilden och den biologiska mångfalden.

Alléerna ger landskapet karaktär och har stor betydelse för olika växt- och djurarter. Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion. De gjorde vägen tydlig vid dåligt väder, gav lä, skugga och hindrade vägbanan från att torka ut och damma.

Det vanligaste trädslaget i Norrbottens och Västerbottens landsvägsalléer är björk. Att så är fallet beror delvis på att Gustav Rosén, dåvarande landshövding i Västerbotten, som år 1938 utfärdade en kungörelse om att björkalléer av estetiska skäl skulle planteras längs de ”fula landsvägarna”.

Under 1900-talets senare del har antalet alléer minskat i omfattning till följd av utbyggnad och breddning av vägnätet. En del av de kvarvarande alléerna är idag ålderstigna och i dåligt skick. 

Vi ansvarar för alléer längs de statliga vägarna och arbetar med att sköta, restaurera och återplantera dem. I Norrbotten och Västerbotten finns cirka 80 stycken statliga alléer.
Alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det innebär att det är förbjudet att utföra åtgärder som kan skada allén. 

Har du en fastighet som angränsar till någon av våra alléer är det viktigt att ni är varsamma med våra träd så att de inte skadas vid gräsklippning, slyröjning eller snöröjning. Det är inte tillåtet att fästa skyltar, brevlådor eller annat på träden. 

Planerade och pågående åtgärder

Vi återplanterar och utför skötselåtgärder som bevattning och beskärning regelbundet i de alléer som finns vid de statliga vägarna. Om det uppstår riskträd avverkar vi dem och utför stubbfräsning.

Under de närmsta åren planerar vi att utföra åtgärder i dessa alléer:

  • Storgatan i Arvidsjaur, Arvidsjaurs kommun
  • Boden, Bodens kommun
  • Näsudden, Piteå kommun
  • Hortlax, Piteå kommun
  • Rosfors, Piteå kommun
  • Beskärning av alléer i Umeå: Långviksvallen, Långviken, Bullmark Södra, Bullmark Nordvästra, Bullmark Östra.

Kontakt Norrbotten och Västerbotten

Claes Dahlgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 12