Logga in
Logga in

Artrika vägkanter

Vi sköter om miljöerna vid våra vägar för att bevara artrikedomen.

Vägkanterna är viktiga livsmiljöer för många växt- och insektsarter som trängts undan från det moderniserade odlingslandskapet. Vägkanterna har sammanslaget en stor yta och nns utspridda över hela landet, vilket innebär att bevarandet av artrikedomen har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

För att få kunskap om vilka vägsträckor som är artrika utför vi inventeringar med jämna mellanrum. Vid de sträckor som utpekats som artrika anpassar vi vägunderhållet samt genomför riktade åtgärder så att artrikedomen kan bevaras.  

Anpassad slåtter är ett exempel på åtgärd. Slåtter kan till exempel ske sent på säsongen för att säkerställa att blommorna har hunnit fröat av sig innan slåtter sker eller tidigt på säsongen för att få bort gräs som annars riskerar att kväva ängsväxterna. Vi gör även åtgärder för att få bin och andra insekter att trivas. Det kan till exempel vara att skrapa vägkanterna och skapa sandblottor så att skalbaggar hittar mat och bin hålor att bo i.

Var finns artrika vägkanter?

Du kan hitta artrika vägkanter genom att söka i nationella vägdatabasen (se länk nedan). Ange Artrik vägkant i rutan till höger där man väljer vad kartan ska visa.
Håll gärna utkik efter våra artrika vägkantsskyltar som visar med pilar var den artrika vägkanten sträcker sig.

Kontakt Norr- och Västerbotten

Charlotta Olofsson

Telefon: +46 10-124 25 88