Logga in
Logga in

Invasiva arter

Vi bekämpar invasiva arter längs våra vägar och järnvägar för att bevara den biologiska mångfalden.

Invasiva växter konkurrerar ut våra inhemska växter och gör det svårt för pollinatörer som bin, fjärilar och blommor att överleva. De kan även vara skadliga för människan som till exempel jätteloka vars växtsaft kan orsaka brännskador.

I Norrbotten och Västerbotten är det idag framförallt blomterlupin, sandlupin och jätteloka som ställer till med problem i vägkanterna. Även den svårbekämpade parksliden har börjat sprida sig allt längre norrut. Vi arbetar med att inventera var i vår anläggning vi har invasiva växter samt med bekämpning av dem. Vi prioriterar de sträckor där vi har artrika vägkanter eller där det finns andra värden som vi vill bevara.

Våra pågående och planerade bekämpningar

 • Jättebalsamin i Luleå, Piteå, Skellefteå, Robertsfors och Umeå kommuner
 • Lupiner i Övre Parakka, Kiruna kommun
 • Lupiner längs väg 99 och väg 980 i Pajala kommun
 • Lupiner längs statliga vägar i Skellefteå kommun
 • Lupiner på Holmön, Umeå kommun
 • Lupiner i Sävast, Bodens kommun
 • Lupiner och vresros i Lappvik – Älgnäs – Fjälbyn, Skellefteå kommun
 • Lupiner vid Fäbodskogens naturreservat, Skellefteå kommun
 • Loka i Storuman och Norsjö kommuner
 • Loka i Lycksele och Vännäs kommuner
 • Loka och lupiner i Nyby, Vindelns kommun
 • Loka i Bjurholms kommun

Vi behöver alla hjälpas åt

För att stoppa den fortsatta spridningen av invasiva arter behöver vi alla hjälpas åt. Fastighetsägare har ansvar för att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter inom sin fastighet. 

Det man själv kan göra är:

 • Plantera eller så inte några nya invasiva arter.
 • Undersök om och var det finns invasiva arter på fastigheten.
 • Ta reda på vilken bekämpningsmetod som fungerar bäst för de arter som finns fastigheten.
 • Lägg växtavfallet och jorden i väl förslutna plastpåsar. Kontroller med närmaste
  återvinningscentral var det kan lämnas. Släng inte invasiva arter i komposten eller i naturen.
 • Transportera inte jord och växtavfall från invasiva arter med öppet släp.

Information om vilka arter som är invasiva och metod för bekämpning finns hos
Artdatabanken, se länk nedan. Där kan man även rapportera in fynd.
Om du upptäcker invasiva växter inom vägområdet får du gärna meddela detta till oss.  

Kontakt Norrbotten och Västerbotten

Claes Dahlgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 12