Logga in
Logga in

Stångådals- och Tjustbanan

Just nu pågår det flera parallella uppdrag och utredningar kopplat till Stångådals- och Tjustbanan. På den här sidan kan du läsa mer om vad de handlar om.

Stångådalsbanan sträcker sig från Linköping till Kalmar. Vid Bjärka – Säby delar sig banan mot Västervik, den delen kallas Tjustbanan. Just nu pågår flera parallella uppdrag och utredningar kopplat till banorna. Alla dessa uppdrag och utredningar är viktiga pusselbitar för att skapa ett robust järnvägssystem i Sverige. 

Karta som visar Tjust- och Stångådalsbanans sträckning.

Karta över Tjust- och Stångådalsbanans sträckning.

Nationell utredning kring Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling

I juni 2022 fastställde regeringen den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033. I samband med det fick Trafikverket uppdraget att genomföra ett flertal olika utredningar. Målsättningen med utredningsarbetet är att eventuella åtgärder ska kunna övervägas inför kommande planrevidering.

En av dessa utredningar handlar om Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling. Syftet är att utreda och analysera transportinfrastrukturen i stort, i sydöstra Sverige, där infrastrukturens betydelse och funktion för regional utveckling och regionförstoring är viktiga aspekter. Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling ska särskilt belysas.

Utredningen ska vara klar under våren 2024.

Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådals- och Tjustbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådals- och Tjustbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt stationsläge i norra Tannefors.

Under 2024 startar vi upp ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I arbetet med järnvägsplanen bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda att tycka till.

Övriga utredningar

  • Förutsättningar för delelektrifiering (exempelvis med vätgaståg) på delar av oelektrifierade banor som till exempel Stångådals- och Tjustbanan.
  • Teknisk utredning gällande kapacitet och säkerhet på Kalmar C.
  • I den nationella planen finns en namngiven re-investering gällande signalutrustning som handlar om utbyte av system kallat Radioblock, som berör Stångådals- och Tjustbanan.

Kort fakta om Stångådals- och Tjustbanan

Sträckning

  • Stångådalsbanan: Linköping – Kalmar
  • Tjustbanan: Bjärka – Säby – Västervik

Längd

  • Stångådalsbanan: 23,5 mil
  • Tjustbanan: 11,6 mil

Dubbelspår

Nej.

Elektrifierad

Nej.

Trafik

Persontåg och godståg.

Ingår i stråk/järnvägsflöde

Ingen.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Hanna Bjurbäck
Kommunikatör
Hanna Bjurbäck