Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Södermanlands län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Södermanlands län. 
Väg 876, Bro över Klövasundet
Väg 980, Stallarholmsbron

Arbeten längs järnvägsnätet

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. På så sätt kan vi bibehålla dagens standard på järnvägen.
Björnlunda och Stjärnhov, spårväxelbyte

Våra bygg- och utredningsprojekt i Södermanlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.