Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Södermanlands län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Södermanlands län. 
Väg 506, Visbohammar, broreparation

Arbeten längs järnvägsnätet

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. På så sätt kan vi bibehålla dagens standard på järnvägen.
Björnlunda och Stjärnhov, spårväxelbyte

Våra bygg- och utredningsprojekt i Södermanlands län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Malin Wiklund
Kommunikatör
Malin Wiklund