Logga in
Logga in

Projekt i Södermanlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Södermanlands län.

Innehåll - Projekt i Södermanlands län

Vi planerar att utföra trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby för att öka trafiksäkerheten.

Vi ska byta ut de två parallella broarna på E4 vid Blommenhov i Nyköping. Syftet är att de tyngsta tillåtna fordonen ska kunna köra på broarna.

Vi ska bygga två förbigångsspår öster om Katrineholm C. Det gör vi för att öka kapaciteten på Västra stambanan mellan Gnesta och Hallsberg.

Vi byter ut och förstärker ledverken vid Kvicksundsbron. Ledverken, som är ett kollisionsskydd, består av kraftiga stålbalkar och bromsar in och leder fartyg rätt under bron.

Vi byter spår och växlar mellan Tillberga-Frövi, Eskilstuna–Kolbäck. Åtgärden omfattar cirka tio mil spår, byte av fem växlar samt att uppgradera ett vägskydd.

Vi planerar att bygga tätortsentréer i Sparreholm och Hälleforsnäs, samt ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs, för att öka trafiksäkerheten.

Vi bygger om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vi tar fram förslag för i vilken sträckning en ny väg kan byggas mellan E4 och väg 52 väster om Nyköping. Syftet med den nya vägen är att avlasta trafikplats Hållet, minska restider och bidra till färre olyckor.

Vi planerar åtgärder som ökar framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 53 genom Eskilstuna.

Vi planerar för att bygga om infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vi bygger om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

December 2021 stängde vi permanent av bron över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö, för alla trafikanter av säkerhetsskäl. Biltrafik hänvisas istället till att åka av och på väg 55/56 vid Strångsjö. Bron rivs 2024.

Katrineholm-Alberga är en av flera sträckor på väg 56 som vi bygger om till mötesseparerad väg med mitträcke. Syftet är att öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vi har byggt en ny trafiksäker bro över järnvägen i Vrena. Bron öppnades för trafik måndagen den 6 november.

I januari 2023 stängde vi av bron över Klövasundet på väg 876, mellan Gnesta och Laxne. Under april 2024 börjar vi riva bron och kommer under året att bygga en ny. En ny bro beräknas stå klar i slutet av 2024.

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Bron över västra stambanan i Bolverstorp i Katrineholms kommun är uttjänt. Vi byter ut bron för att inte riskera sämre säkerhet. Under arbetet stänger vi av bron och leder om vägtrafiken.

Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi att bygga om Östra infarten till Nyköping för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.