Logga in
Logga in

Projekt i Södermanlands län

Här hittar du våra pågående och planerade byggprojekt i Södermanlands län.

Innehåll - Projekt i Södermanlands län

Vi planerar att utföra trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby för att öka trafiksäkerheten.

Vi ska bytta ut två parallella broar till BK4 på E4 vid Blommenhov i Nyköping.

Vi ska bygga två förbigångsspår öster om Katrineholm C. Det gör vi för att öka kapaciteten på Västra stambanan mellan Gnesta och Hallsberg.

Vi planerar att byta spår och växlar mellan Oxelösund och Nyköping. Det gör vi för att järnvägsanläggningen ska bli mer driftsäker.

Vi planerar att bygga tätortsentréer i Sparreholm och Hälleforsnäs, samt ett hastighetssäkrat övergångsställe i Hälleforsnäs, för att öka trafiksäkerheten.

Vi ska bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Vi planerar åtgärder som ökar framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 53 genom Eskilstuna.

Trafikverket planerar för att bygga om infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

December 2021 stängde vi permanent av bron över järnvägen mot Fäboda, söder om Strångsjö, för alla trafikanter av säkerhetsskäl. Biltrafik hänvisas istället till att åka av och på väg 55/56 vid Strångsjö. Bron rivs 2024.

Katrineholm-Alberga är en av flera sträckor på väg 56 som vi bygger om till mötesseparerad 2+1 väg med mitträcke. Åtgärden ska öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vi bygger en ny trafiksäker bro över järnvägen i Vrena. Trafiken leds om fram tills den nya bron är klar i november. 

Den 20 januari 2023 stängde vi av bron över Klövasundet på väg 876, mellan Gnesta och Laxne av säkerhetsskäl stängs bron av. Bron kommer att rivas i samband att vi bygger en ny bro som beräknas vara klar december 2024.

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi ska avsluta reparationsarbetet på den öppningsbara Stallarholmsbron. Den är nu öppen för bil- och båttrafik.

Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi att bygga om Östra infarten till Nyköping för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.