Logga in
Logga in

Södermanland Väg 53, genomfart Eskilstuna

Vi ska genomföra åtgärder som ökar framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 53 genom Eskilstuna.

Vad?

Trafikverket ska tillsammans med Eskilstuna kommun genomföra åtgärder på väg 53 genom Eskilstuna tätort.

Varför?

För att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Projektet befinner sig i ett skede där några åtgärder är fastställda medans andra platser fortfarande utreds för att hitta möjliga lösningar.

Om projektet

Väg 53 går från Oxelösund, via Nyköping och Malmköping, vidare genom Eskilstuna tätort. Trafikverket har tillsammans med Eskilstuna kommun initierat projekt Väg 53 genomfart Eskilstuna där flera åtgärder ska genomföras med målsättning att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan sett ur ett helhetsperspektiv.  

Geografisk avgränsning för projektet är väg 53 från korsningen Stenkvistavägen/Sveavägen och fram till trafikplats Årby, E20 i Eskilstuna. 

Vi ska genomföra åtgärder vid flertalet korsningspunkter på stråket av olika slag, åtgärderna handlar om allt ifrån mindre åtgärder som förstärkt belysning till åtgärder av mer omfattande karaktär så som ombyggnation av korsningar. Projektet befinner sig i ett skede där några åtgärder är fastställda medans andra platser fortfarande utreds för att hitta möjliga lösningar.

Översiktskarta

Bilden beskriver projektets geografiska avgränsning på väg 53 genom Eskilstuna tätort. 

Tidsplan

Gäller Cirkulationsplats Idunplan

1 Samrådsunderlag Sommaren 2023

2 Samrådshandling Vinter 2023

3 Granskningshandling Innan sommaren 2024

4 Fastställelsehandling Sommaren 2024

5 Byggstart Preliminärt årsskifte 2025/2026

6 Klart Preliminärt årsskiftet 2026/2027

Kontakt

Linda Nilsson

Telefon: +46 10-123 29 11