Logga in
Logga in

Broarbeten i Södermanlands län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Det är flera broar i Södermanlands län som ska bytas, förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.

Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Väg 876, bro över Klövasundet

Av säkerhetsskäl stänger vi den 20 januari av bron över Klövasundet på väg 876, söder om Laxne. Bron kommer att rivas i samband med att vi bygger den nya bron. Den nya bron beräknas vara klar december 2024.

Väg 876, Bro över Klövasundet

Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation

Från oktober 2022 fram till mars 2023 reparerar vi den öppningsbara Stallarholmsbron. Reparationsarbetet medför begränsad framkomlighet över bron, det blir inga broöppningar och inga båtar kan passera.

Väg 980, Stallarholmsbron, broreparation