Logga in
Logga in

Värmland Broarbeten i Värmlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Värmland efter behov.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Värmlands län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. I mars 2023 startar arbetena som utförs under året.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!
Klicka här för trafikinformation

Pågående broåtgärder 2023

Bro över Pankens utlopp på E18 i Kristinehamns kommun

När: 12 mars–31 december 2023
Vad: Utbyte av kantbalkar, tätskikt och räcken
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen. Under perioden 3 september till 5 november (vecka 36–44) 2023, kommer östergående trafik ledas om via väg 240 och väg 571 mellan Skattkärrsmotet och Väsemotet. Västergående trafik kan passera arbetsplatsen med sänkt hasighet 70 km/h på E18.

Planerade broåtgärder 2024

Bro på väg över bäck vid sågen på väg 237 i Storfors kommun

När: 2024
Vad: Utbyte befintlig rörbro
Trafikpåverkan: Tillfällig förbiledning med signalreglering med ett körfält i taget

Bro över gång- och cykelväg Mosaiska kyrkogården på väg 236 i Karlstads kommun

När: 2024
Vad:  Utbyte av brons tätskikt
Trafikpåverkan: Befintliga körfält kommer att  påverkas, då arbetet utförs i tre stycken olika etapper med tillfälliga körfältsindelningar kommer att påverkas

Bro över Klarälven vid Östra Deje på väg 732 i Forshaga kommun

När: 2024
Vad: Betongreperationer, utbyte av broräcken och komplettering med isskydd
Trafikpåverkan: All trafiks leds om under byggtiden.

Bro vid Lisjöns utlopp vid Lobråten på väg 910 i Sunne kommun

När: 2024
Vad: Utbyte av befintlig bro till ny rörbro
Trafikpåverkan: All trafik leds om under byggtiden. 

Bro över Viksälven vid Långvak på väg 874 i Arvika kommun

När: Planerad 2024
Vad:  Riva befintlig valvbro av betong som ersätts med  en ny rörbro
Trafikpåverkan: All trafik leds om under byggtiden

Genomförda broåtgärder 2023

När: Klart. Pågick 24 april–augusti 2023
Vad: Utbyte av befintlig bro till ny rörbro
Trafikpåverkan: Omledning av trafik via väg 877 och väg 879

När: Klart. Pågick våren–sommaren 2023
Vad: Utbyte av höghållfasta brolager på brostöd
Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt, trafiken regleras med signalreglering

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Kontakt

Robert Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 65