Logga in
Logga in

Värmland Broarbeten i Värmlands län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Värmland efter behov.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Värmlands län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. Just nu planerar vi utförandet av 2024 års underhållsåtgärder.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!
Klicka här för trafikinformation

Planerade broåtgärder 2024

Bro över Viksälven vid Långvak på väg 874, Arvika kommun

När: Hösten 2024
Vad:  Riva befintlig valvbro av betong som ersätts med en ny rörbro.
Trafikpåverkan: All trafik leds om under byggtiden.

Bro över Klarälven vid Östra Deje på väg 732, Forshaga kommun

När: April–september 2024
Vad: Betongreperationer, utbyte av broräcken och komplettering med isskydd.
Trafikpåverkan: All trafiks leds om under byggtiden.

Bro över Karlandabäcken, söder om Karlanda kyrka, på väg 617, Årjängs kommun

När: Augusti 2024
Vad: Utbyte befintlig vägtrumma till ny rörbro.
Trafikpåverkan: All trafik leds om under byggtiden.

Bro på väg över bäck vid sågen på väg 237, Storfors kommun

När: Augusti–september 2024
Vad: Utbyte befintlig rörbro.
Trafikpåverkan: Tillfällig förbiledning med signalreglering, med ett körfält i taget.

Bro över gång- och cykelväg Mosaiska kyrkogården på väg 236, Karlstads kommun

När: 2024
Vad: Utbyte av brons tätskikt.
Trafikpåverkan: Arbetet utförs i tre olika etapper med tillfälliga körfältsindelningar. Befintliga körfält kommer att påverkas. Begränsad framkomlighet.

Bro över biflöde till Sorkan vid Lid på väg 767, Kristinehamns kommun

När: Hösten 2024.
Vad: Utbyte befintlig vägtrumma till ny rörbro.
Trafikpåverkan: All trafik leds om under byggtiden.

Bro över bäck vid Fäbro på väg 888, Sunne kommun

När: April-juni 2024.
Vad: Utbyte av kantbalk, broräcke samt tätskikt.
Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet med ett körfält avstängt.  

Genomförda broåtgärder 2024

När: Maj–juni 2024
Vad: Utbyte av befintlig balkbro till ny rörbro.
Trafikpåverkan: Tillfällig förbiledning förbi arbetsplatsen.

Genomförda broåtgärder 2023

När: 12 mars–31 december 2023
Vad: Utbyte av kantbalkar, tätskikt och räcken.

När: 24 april–augusti 2023.
Vad: Utbyte av befintlig bro till ny rörbro.

När: Våren–sommaren 2023.
Vad: Utbyte av höghållfasta brolager på brostöd.

Så sköter vi vägar

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.

Kontakt

Robert Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 65